Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 76
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0086
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
v edícii Súčasná sovietska próza, zv. II. Vytlačili
Polygrafické závody 03, n. p. v Trnavě.
Přebal (kolorovaný linoryt a sádzané písmo),
vazba, frontispic a 22 záhlavných ilustrácií (lino-
ryty). Kníhtlač, celopl.
182. Štefan Bednář: CUDZÍ 8°
Vydal Slovenský spisovatel v Bratislavě, 1960,
v edícii Nová komorná knižnica, zv. 14. Vydala
Pravda v Bratislavě.
Přebal (kolorovaný linoryt a sádzané písmo),
frontispic, titulný list, 3 celostranové a 11 záhlav-
ných ilustrácií (linoryty). Kníhtlač, celopl.
183. Johann Wolfgang Goethe: ČARODĚJNÍKŮV
UČEN 8°
Vydali Mladé létá, n. p. v Bratislavě, 1961, v edícii
Pre čitatelův od 15 rokov. Vytlačili Tlačiarne
SNP, v Martine. Graficky upravil Dušan Šulc.
Přebal (kolorovaná kresba a sádzané písmo), vazba,
predsádky, frontispic, 2 celostranové a 22 záhlavných
ilustrácií (kolorované kresby). Kníhtlač, celopl.
184. Dobroslav Chrobák: DRAK SE VRACÍ 8°
Vydal československý spisovatel v Prahe, 1960,
v edícii Ilustrovaných novel, zv. 58. Vytlačila Po-
lygrafia 3, n. p., závod J. Dimitrova, Praha. Graficky
upravil Dušan Šulc.

Přebal (kolorovaný linoryt a sádzané písmo), vazba
a predsádky (linoryty), titulný list a 13 polstrano-
vých ilustrácií (kolorované linoryty). Kníhtlač,
celopl.
185. NOVOROČNÁ TLAČ 8°
Vydal Slovenský spisovatel’ v Bratislavě, 1961.
Vytlačili Polygrafické závody, učiliště, v Bratislavě.
Celostranová ilustrácia (linoryt). Kníhtlač.
186. Janko Král’: OREL 8°
Vydalo SNKLHU, n. p. v Prahe, 1960, v edícii
Slovenská knihovna, zv. 7. Vytlačil Mír, novinářské
závody, n. p., z. z., Praha.
Přebal (kolorovaný linoryt a sádzané písmo),
vazba a 7 koncoviek (linoryty), predsádky, titulný
list a 6 celostranových ilustrácií (kolorované lino-
ryty). Kníhtlač, celopl.
187. Peter Karvaš: POLNOČNÁ OMŠA 8°
Vydal Slovenský spisovatel’ v Bratislavě, 1960.
Vytlačili Polygrafické závody, závod 02, n. p.
v Bratislavě.
Přebal (farebná kresba a sádzané písmo), vazba
a frontispic (farebné kresby). Kníhtlač, celopl.

Poznámky

1 Náhodné sa zachovalo niekolko kresieb v majetku
Františka Barabáša z Priekopy pri Martine, jedného
z mladších Hložníkových spolužiakov. Niekolko z prvých
školských výkresov sa nachádza v majetku profesora
Baláža, ktorý vyučuje na dvanásťročnej grafickej škole na
Vinohradech v Prahe.
2 Začiatky pestrého uměleckého diela Kyselovho holi
zakotvené v knižnej grafike a písmárstve. Nadvazujúc
na tradicie českého ludového umenia a pod vplyvom
hnutia anglických praerafaelistov a Williama Morrisa
opieral sa o kompozičné a ornamentálně principy secesie
a neskoršie o kubizmus. Najúspešnejší bol v plagátovej

tvorbě. V tridsiatych rokoch zanechal knižnú grafiku
a věnoval sa prevažne interiérovej malbě, bytovému
textilu a gobelínom.
3 Svoj příklon k nim vyjádřil aj v prihláške do novo-
založeného Svazu československých výtvarných umelcov
roku 1950, v ktorej píše, že sa chce věnovat knižnej
grafike a sklomalbe.
' Šulcova úprava mala už v tom čase typické znaky
kontrastnej typografie, konkrétné v Legendách kombinuje
klasicistické písmo Bodoniho s asymetrickou úpravou
sadzby.

76
loading ...