Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 162
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0326
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

A. Bouts, Ecce homo. Kedysi Brusel, zbierka Buffo.

střetáváme aj na Aelbrechtových obrazoch Bo-
lestného Krista v zbierkach Metropolitan Múzea
v New Yorku (povodně Friedsamova zbierka)
a Ruffovej.
Na Kaufmannovom tonde Kristus je oděný
v tmavé rúcho s malým špičatým výstrihom,
zakrývajúcim viditelné časti ramien a hrudi. Na
bratislavskom obraze Kristus má na sebe červený
plášť odhaluj úci část hrudi pod krkom. Podobné
je oděný Kristus od Aelbrechta Boutsa v Metropo-
litan Múzeu v New Yorku (povodně Friedsamova
zbierka). Plášť na našom obraze má prehrnutý
golier a je skládaný do mákkých záhybov vytvá-
rajúcich miestami plytké priehlbiny; podobným
spósobom sú skládané pláste na obrazoch Krista
bolestného z bývalej Friedsamovej zbierky a bý-
valé j Ruffovej zbierky.
Ruky na našom obraze sú rozložené do jemného
gesta, citlivo modelované v růžových tónoch odliš-

ných od pleťových tónov hrudi, před ktorou sú
vystreté. Týmto farebným odlišením a zvláštnym
rozložením světla po obraze maliar dosiahol ilúziu
neobyčajnej plasticity rúk. Aelbrecht Bouts obmie-
ňal námět Kristus bolestný róznym spósobom ; tak
aj držanie rúk je vždy trochu odlišné. Na obraze
z Ruffovej zbierky 1'avá ruka je modelovaná tým
istým spósobom ako na obraze zo Slovenskej ná-
rodnej galérie, avšak s přidáním kvapiek krvi vy-
tekajúcej z raný. Mierne odlišná je modelácia
tejto ruky na obraze z Friedsamovej zbierky, na
ktorom pravá ruka je čiastočne uzavretá mierne
pokrčenými prstami. Na obraze zo zbierky Ruífo-
vej ruky sú viac vzdialené od seba, pričom aj
pravá ruka je mierne vytočená a prsty sú vystreté.
Na základe doterajšieho porovnania obrazu
Kristus bolestný zo Slovenskej národnej galérie
s příbuznými obrazmi Aelbrechta Boutsa zisťujeme
celý rad spoločných znakov: predovšetkým je to
typ tváře oválného tvaru s malou špičatou bradou,
dlhým úzkým rovným nosom a charakteristicky
zaoblenými bočnými časťami, mierne vystupujú-
cimi lícnymi kosťami, výrazné klenutými očnými
oblúkmi a očami. Na Aelbrechtových obrazoch
i našom je zhodný spósob modelácie jednotlivých
častí obli čaj a nadsadzovaním tmavších lokálnych
tónov v partiách pod očami, obočím, na lícach,
okolo špičky nosa i na brade. Pri modelácii víčok
opakuje sa na všetkých štyroch obrazoch nízká
esovitá línia, ktorá sa pri kořeni nosa rozdvojuje.
Ako na našom tak na obrazoch zo zbierok Kauf-
mannovej, Ruffovej a Friedsamovej opakujú sa tie
isté ústa, malé, avšak silné plasticky modelované
najma na spodnej pere, nad vrchnou perou sa
všade opakuje ten istý dlhý žliabok. Odlišnejšie sú
na jednotlivých obrazoch malované vlasy —
maliarska traktácia však ostává rovnaká — sú
však vždy mierne zvlněné, podobné i brada, ktorá
na všetkých obrazoch siaha vysoko po stranách
úst. Základné črty tohto typu tváře nachádzame
v róznych obměnách už v tvorbě Aelbrechtovho
otca Diericka.
Ak ďalej porovnáváme bratislavský obraz s uve-
denými tromi, konštatujeme tú istú modeláciu
krátkého krku s charakteristickou priehlbinkou
v tvare V. Na obrazoch zo zbierky Ruffovej,
Friedsamovej i nasej plášť je naskládaný do mák-
kých plytkých záhybov rovnakej konštrukcie. Na
týchto troch obrazoch je i zhodná modelácia
rúk s dlhými štíhlými prstami nasadzovaním

162
loading ...