Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 130
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0142
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
— 7954. Forum, Bratislava 1934.
n Napriek tomu, že doteraz známy písomný materiál
uvádza Roidtnera ako sochára z Linzu, v tamojších
krstných matrikách rokov 1784—1786 o jeho narodení
niet záznamu.
Otec J. Roidtnera —- Eudovít. zomrel roku 1823
asi ako 80-ročný. Kópia jeho závěti, spísanej v Linzi
9. 4. 1823 a zverejnenej 1. 12. 1823, nachádza sa v bra-
tislavskom Mestskom archíve, Spisy fasc. 7, No 418g
z roku 1824.
Jozef Roidtner, narodený v Linzi, sochár, vstúpil
na viedenskú akadémiu vo veku 22 a pol roka 4. 2. 1807,
zimný kurz 1810, získal tlačené vysvedčenie ,,Verdient
eine Ermahnung die Antiken Köpfe mehr zu studieren"
(Archiv Akademie výtvarných umění vo Viedni, matrika).
Oženil sa s Aloiziou Huberovou, dcerou truhlára (svadobná
zmluva zo 14. 1. 1812, Oberösterr. Landesarchiv, Linz).
12. 12. 1812 získal v Linzi meštianske právo (Linzer
Bürgerbuch II. diel, Magistrat der Landeshauptstadt
Linz, Archiv) a tu aj roku 1822 zomrel (pozostalostný
materiál a jeho inventář v Oberösterr. Landesarchiv,
Linz). Za poskytnutie uvedených informácií ďakujem
predovšetkým dr. W. Rauschovi.
i** Roidtner Johann, nar. v Linzi, sochár, vstup do školy
roku 1810, letný kurz 1812, letný kurz 1813, zimný kurz
1813 (pozři matriku v archíve Akademie výtvarných u-
mení, Viedeň. Údaje o štúdiu na viedenskej akademii mi
poskytli pracovníci měno váného archívu.
13 Ako Roidtnerova družka sa v bratislavských krst-
ných matrikách uvádza Katarina rod. Niderssy. (Nider-
sis), ktorá pochádzala tiež z Linea.
is 18. novembra sa Roidtnerovi v Bratislavě narodila
dcéra Jozefa (matrika narodených fary sv. Martina,
s. 16254, Štátny archív v Bratislavě).
i? Roku 1834 uvádza sa v Regestrum actoruum města
Bratislavy sochár Michal Roidtner, zrejme Jánov syn,
ktorého v bratislavských krstných matrikách nenájdeme.
Musel sa preto narodit před sochárovým príchodom
do Bratislavy.
i3 Roku 1818 portion 1/55, roku 1819 2/0, roku 1820
1/13, roku 1821 1/38, roku 1822 1/23, roku 1823 1/30,
roku 1824 2/15, roku 1825 2/19, roku 1826 2/32, roku
1827 2/55, roku 1828 2/38, roku 1829 1/24, roku 1830 1/20,
roku 1831 1/30, roku 1832 1/38, roku 1834 2/22, roku
1835 2/2. Special Portions opificii Répartition der Pro-
fessionisten und Handwercksleute, Mestký archív v Bra-
tislavě, zn. I. B. 3e.
io V zázname o jeho úmrtí sa v matrike nespomína
ako městský sochár, ale sochár pôvodom z Linza. V knihe
bratislavských meštanov ani v příslušných zápisoch
magistrátu nie je uvedený.
3° Okrem Jozefy sa 26. novembra 1817 narodila
Elisabeta (matrika krstených fary sv. Martina v Bra-
tislavě, s. 68, Štátny archív v Bratislavě), 30. novembra
1818 syn Ludovít a dcéra Anna ako dvojčence (detto
s. 135), 3. mája 1820 Juliana (detto s. 247), 19. mája
1821 Katarina (detto s. 34), 26. decembra 1822 Ján
(detto s. 149), 5. augusta 1824 nelegitimný syn Ján
Jozef (detto s. 272).
20. augusta 1819 zomrel syn Ludovít (matrika zosnulých

fary sv. Martina v Bratislavě, s. 54, Štátny archív
v Bratislavě), 16. novembra 1821 Katarina (detto s. 56),
9. marca 1823 Ján (detto s. 152), 29.septembra 1824 Ján
Jozef (detto s. 259). Záznamy o Antonovi Roidtnerovi
z Müvészettôrténeti értesíto, 1963, č. 1, 26 Pressburger
Zeitung 1819, s. 989 a 1828, s. 843 sú chybné.
97 Adresa sa spomína v zápisoch městských dávok
z tých rokov, názor a uloženie príslušnej knihy pozři
v pozn. 18. Oženil sa 9. 5. 1835 (Sobášna matrika fary sv.
Martina, Štátny archív v Bratislavě).
99 ,,Des Johann Roidner accademischen Bildhauers, um
die Erlaubniss seine Arbeit broncirter in einen Aus-
lagkasten zu stellen, und zu verkaufen : der Bürgermeister
Amts Comission zur Untersuchung ob den Gesuch des
Supplicantens keine Hindernisse im Wege stehen?
gegen Bericht zuzustellen" (Protocollum magistratuale
1822, pol. 2611).
,,Johann Roidtner Academischer Bildhauer bittet in
seiner mit No 2611 signirten Supplique um die Erlaubniss
seine Arbeit, so wie andre Professionisten, in seine Auslage
stellen und verkaufen zu dürfen: Obwohlen die vernoms
mene bürg. Vergoldter dagegen angeführt hatten das-
sie in ihrem Gewerbe beeinträchtiget, ihnen dadurch
weil Arbeit entgehen und ihr Verdienst verschmälert
werden würde; weil aber der Instant als Principal Erzeuger
seiner Kunststücke dazu berechtiget ist, solche öffentlich
zu zeigen und zum Verkauf anzustellen; weil seine Gegner
in Bezug auf die, durch den Bittsteller verfertigten
Kunststücke blos als.zu betrachten sind; so r.d. der
Uhrmacher als Principal-Erzeuge des Uhr-Werkes be-
nöthiget den Tischler, und über das Wort einen mit
Bildhauer und Br once Arbeit versehenen Kasten zuer-
halten; und sind dennach diese beiden Gewerbsmänner
umfähig eine Uhr zum Verkaufe auszustellen; und der-
gleichen mehrere; daher erachtet diese Amts — Coon,
womit demselben diese ihm unmittelbar gebährende
Erlaubniss auch Magistratualites bestättiget werden
möge" (Protocollum consulare 1822, pol. 124).
,,Zu das Gesuch des Supplicantens wird mit den Beding
gewilliget, dass er verbunden seyn werde seine eigen-
händig gemachten Arbeiten durch die hiesigen Vergoldter
vergolden und bronciren zu lassen, folglich keine derlei
anderwärts verfertigte Arbeiten auszustellen" (Protocol-
lum magistratuale 1822, pol. 2934).
Všetok materiál je uložený v bratislavskom Mestskom
archíve.
99 23. augusta 1824 dostal napr. od města pas na cestu
do Viedne na jeden mesiac (Pass-Protocoll od 23. 5. 1822
do 31. 12. 1824, No 420, Městský archív v Bratislavě,
zn. I. B. 5, St. Haupt 1).
94 Pozři množstvo zápisov v tejto záležitosti v Proto-
collum magistratuale 1824, pol. 1447, 1530, 1624, 2010;
1825, pol. 1698, 1930; 1826, pol. 1828 a 1897, takt-iež
příslušné spisy. Městský archív v Bratislavě.
95 Doklady o uvedených Roidtnerových vlastnostiach
najdeme v záznamoch, ktoré hovoria o Rnančnej sumě.
odkázanej istýrn Šebastiánom Michaelom Faschangom
a zaslanej zo St. Veitu deťom sochárovej manželky
Kataríny (Protocollum magistratuale 1827, pol. 3995,
4081; 1828, pol. 9, 134, 266, 862, 1201 a 1975 a listinný

130
loading ...