Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 143
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0157
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

3. Farský kostol (bývalý prepoštský), Nové Město n.V., 1667

obmedziť iba na kvality zistiteïné z riešenia
niektorých detailov.
V No vom Meste nad Váhom stojí pri Váhu
v středověku založený prepoštský kostol a vedla
něho prepoštský dom. Osobitne riešenú budovu
gotického kostola v 17. stor. — najma jeho vnútro
— radikálně přestávali. Prepoštský dom však
začali stavať až v 17. stor. Jeho stavba a výzdoba
sa ukončili v době horlivého prepošta, ktorý dal
vnútro kostola obnovit: bol to prepošt Jakub
Haško, ktorý vykonával svoj úřad v rokoch
1666—1695 a prejavil sa aj inde na okolí ako
velkodušný mecén. 0 jeho mladosti vieme iba
tolko, že před rokom 1651 bol chovancom vie-
denského Pázmánea, známého uhorského kňazské-
ho seminára. Tam mohol byť bezprostředným
svedkom rozsiahlej rekonštrukcie a výzdoby kosto-

lov v 17. stor., ako boli dominikánsky kostol,
bývalý jezuitský kostol, kostol školských bene-
diktinův a i. Štukový dekor v týchto kostoloch
viaže sa rozhodne na okruh talianskych majstrov,
ktorí vykonávali v tom čase podobné práce.
Niektorí majstri z tejto dielne dostali sa aj do
Uhorska a medziiným aj k prácam na štukatúre
jezuitského kostola v Trnavě.
Predchádzajúce události umožňovali teda pre-
poštovi Haškovi, aby pri podobných úlohách s ná-
ležitou rozhladenosťou vyhladával potřebných
majstrov.
Dátumy obnovovacích práč na novomestskom
kostole sú zaznačené na troch nápisoch; chro-
nostikón na vnútornej hlavnej bráně skrývá rok
1667, na hlavnom oltáři rok 1672 a nad biskupským
trónom vo svatyni rok 1675. Zatial' sa, žial', ne-

143
loading ...