Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 105
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0111
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Rv. IN TEMPESTATE SECURITAS
Lod s Kristom a štyrmi apoštolmi.
Dole R
NM, zlato, 46 mm, 34,64 g
NM, striebro, 47,2 mm, 28,85 g
Huszár I, č. 162, tab. č. VII
Huszár II, č. 10, obr. č. 10
192. Av. To isté.
Rv. To isté, iba bez signatury a hoře
vietor, fúkajúca hlava
Huszár I, č. 163
193. Av. S : GEORGIUS EOVITUM PA-
TRONUS Sv. Juraj bojuje s dra-
kom. V pozadí klačí panna
Rv. IN TEMPESTATE SECURITAS
Lod s Kristom a štyrmi postavami.
Dole R, hoře vietor, fúkajúca hlava
NM, striebro, 47 mm, 28,20 g
Huszár I, č. 164
Huszár II, č. 11, obr. 11
194. Av. To isté, iba písmo menšie a iné roz-
delovacie znamienka
Rv. To isté
46 mm
Huszár I, č. 165
Huszár II, č. 12, obr. 12
195. Av. S GEORGIUS EQVITUM PAT-
RONUS
Dole R
Rv. IN TEMPESTATE SECURITAS
Signované R na palubě lodi
NM, zlato, 47 mm, 34,6 g
NM, striebro, 47 mm, 27,78 g
Huszár I, č. 166
Huszár II, č. 12, obr. 12
196. Av. S GEORGIUS EQVITUM PAT-
RONUS
Sv. Juraj na koni bojuje s drakom.
Dole R
Rv. TN TEMPESTATE SECURITAS
Lod na moři, s Kristom a štyrmi
apoštolmi. Na lodi R
NM, zlato, 36 mm, 16,65 g
NM, striebro, 36 mm, 15,05 g
Huszár I, č. 167
Huszár II, č. 15, obr. č. 15
197. Av. S GEORGIUS EQVITUM PAT-
RONUS
Sv. Juraj bojuje s drakom, v pozadí
klačí panna
Rv. IN TEMPESTATE SECURITAS
Na rozbúrenom moři lod so spiacim
Kristom a štyrmi postavami. Hoře
vietor, fúkajúca hlava. V pozadí
malá lod
49 mm
Huszár I, č. 168
Huszár II, č. 11, obr. č. 11
198. Av. S GEORGIUS EQVITUM PAT-
RONUS
Sv. Juraj přemáhá draka. Dole R
Rv. IN TEMPESTATE SECURITAS
Lod na moři so spiacim Kristom
a apoštolmi. Hoře vietor, fúkajúca
hlava. V pozadí malá lod
Budapešť, striebro, 47 — 48 mm
Huszár I, č. 169a
Huszár II, č. 13, obr. č. 13
199. Av. S GEORGIUS EQVITUM PAT-
RONUS
Sv. Juraj bojuje s drakom. V po-
zadí klačí panna
Rv. IN TEMPESTATE SECURITAS
Ako při č. 195, iba bez malej lodky

NM, striebro, 40 mm, "28,32 g
Huszár I, č. 169, tab. VII
200. Av. S GEORGIUS EQVITUM PATRO-
NUS
Sv. Juraj bojuje s drakom. Dole R
Rv. IN TEMPESTATE SECURITAS
Lod na moři s piatimi postavami
Budapešť, striebro, 44 mm
Huszár I, č. 173
Huszár II, č. 14, obr. č. 14
201. Av. S GEORGIUS EQVITUM PAT-
RONUS
Sv. Juraj přemáhá draka. V pozadí
klačí panna
Rv. IN TEMPESTATE SECURITAS
Lod na moři
NM, striebro, 28,5 mm
Huszár I, č. 175
Huszár II, č. 18, obr. 18
202. Av. S GEORGIUS EQVITUM PAT-
RONUS
Sv. Juraj bojuje s drakom, v po-
zadí klačí panna
Rv. IN TEMPESTATE SECURITAS
Lod na moři s piatimi postavami.
Hoře vietor, fúkajúca hlava
NM, zlato, 28 mm, 10,40 g
NM, striebro, 28 mm, 6,06 g
Huszár I, č. 177, tab. VII
Huszár II, č. 17, obr. 17
203. Av. S GEORGIUS EQVITUM PAT-
RONUS
Sv. Juraj bojuje s drakom
Rv. IN TEMPESTATE SECURITAS
Lod na moři so spiacim Kristom
a štyrmi postavami
Huszár I, č. 178
Huszár II, č. 15, obr. č. 15
III.
204. Av. UERGIS DEINES FREUNDES
NICHT SYR XXXVII
Krajina, v pozadí pevnosť, vlavo
plává malá lodka. Vpředu viničom
obrastený strom, o jeho kmeň sa
opierajú dve oválné zdobené kar-
tuše, na nich nápisy I0NA / THAN
a DA / VID. V pozadí šiatre, dole
SIR XXXVII 6
Rv. WAS DU UND ICH MITEINAN-
DER GERED HABEN
Pohl’ad na město. Na oblúku signa-
tura R
NM, striebro, 45 — 47 mm, 28,50 g
Huszár I, č. 179
205. Av. To isté, iba v pozadí bez pevnosti
a lodky
Rv. To isté, iba v pozadí more, signo-
vané na pilieri R
NM, striebro, 44,4 mm
Huszár I, č. 180


206. Av. UERGIS DEINES FREUNDES
NICHT
Před stromom dve zdobené oválné
kartuše, na nich nápis IONA /
THAN a DA / VID Vlavo pevnosť,
vpravo vchod do baně, v úseku
SIR XXXVII
Rv. WAS : DU : UND : ICH : MI-
TEINANDER GEREDHABEN
Nad morom, na ktorom plává
plachetnica, sú dve spojené ruky,
nad nimi stuha s nápisom SEMEL
ET SEMPER. Nad tým božie oko
v trojuholníku. Na břehu luk
a tulec. Signované na tulci R.
V úseku dole I SAM XX 23
NM, striebro, 42,5 mm, 30,25 g
Kremnica, městské múzeum, strieb-
ro
Huszár I, č. 181, tab. VII
Katz II, č. 27, tab. VII
207. Av. VERGIS DEINES FREVND :
NIC : SI 37
Signované na luku R
Rv. WAS DV V : ICH GERDT HABEN
I SA 20
Pod stromom dve kartuše DA —
VID / IO - NAT
NM, zlato, 14 mm, 0,87 g
NM, striebro, 14 mm, 1,02 g
Huszár I, č. 181a
208. Av. To isté, iba FREVNDES NICH
Rv. To isté, iba WAS DV VND ICH
GERED HABEN I SA 20
NM, zlato, 15,16 mm, 3,48 g, hranáč
NM, striebro
Huszár I, č. 181b
209. Av. To isté, ako při č. 204
Rv. To isté ako při Č. 204, iba na břehu
chyba lodka, stuha je přehnutá
Katz II, č. 28, tab. VII
210. Av. To isté, iba kartuše ináč zdobené
Rv. To isté, iba lodka plává opačným
smerom
Viedeň, Budapešť, 38 mm
Katz II, č. 29, tab. VIII

Pravděpodobně práca
CHRISTOPHA FUESSLA

Dodatok
211. Av. MATHIE DEI GRATIA HVNGA-
RIE BOHEMIE ETA REGIS
MARCHIONIS MORAVIE DVCIS
SILESIE
Znak
Rv. DOMI / L1TERARVM ET /
IVSTITIAE / CVLTORI / ET
AVTORI FORIS SEMPER ET
VBIQVE INVICTO VICT / ORI
DIVO MATHIAE HVNGARIAE
EC REGI VOLFGANGVS GV /
GLINGER STIRVS CIVITATIS /
CREMNITIENSIS PRAEFECTVS
/ VETVS HOC M NOVVM F C /
ANNO A NATO SALVATORE /
CHRISTO M1LESIMO QVI /
NGENTESIMO QVADR / AGE-
SIMO SECVN / DO
NM, striebro, 67 mm
Huszár I, č. 39, tab. I

105
loading ...