Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 219
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0225
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Hoffmann, František Anton, maliar (pic-
tor), 21. aprila 1774 sa uvádza s manželkou
Františkou při krste svojho syna Jozefa
Františka. Krstní rodičia: Jozef Timar,
gombikár („Nodularius civis“), s manželkou
Teréziou. F. A. Hoffmann býval v tom čase
na tzv. Neustifte (MP fary sv. Martina). —
11. decembra 1775 sa uvádza s manželkou
Mariou Františkou při krste svojho syna
Jána Juraja. Krstní rodičia: Ján Simonies,
gombikársky majster, s manželkou Eleono-
rou. F. A. Hoffmann býval v tom čase na tzv.
Neustifte (MP fary sv. Martina). — 20. marca
1777 sa uvádza s manželkou Františkou
při krste svojej dcéry Eleonory. Krstní rodi-
čia: Ján Simonies, gombikársky majster,
s manželkou Eleonorou. F. A. Hoffmann
býval v tom čase na tzv. Neustifte (MP fary
sv. Martina). — 16. augusta 1778 sa uvádza
s manželkou Františkou při krste svojej
dcéry Jozefy. Krstní rodičia: Ján Parti,
správca na panstve (camerarius dominalis),
s manželkou Jozefou. F. A. Hoffmann býval
v tom čase mimo města (MP fary sv. Marti-
na). — 12. júna 1780 sa uvádza s manželkou
Anastáziou Františkou při krste svojho
syna Františka Antona. Krstná matka:
osvietená baronka vdova Klára Paluschková,
r. Hungari (Hungadi?), zastúpená kostolní-
kom Jurajom Withlingerom (MP fary sv.
Martina). — 25. decembra 1781 sa uvádza
s manželkou Františkou pri krste svojej
dcéry Kláry. Krstná matka: osvietená pani
baronka vdova Klára Paluschková, r. Hun-

gari (?), zastúpená Katarínou Mayerovou,
manželkou měšťana Ignáca Mayera. F. A.
Hoffmann býval v tom čase na tzv. Neustifte
(MP fary sv. Martina). — 12. januára 1784
sa uvádza s manželkou Františkou pri krste
svojej dcéry Kataríny. Krstná matka:
Katarina Mahrová, manželka tesárskeho
majstra. F. A. Hoffmann býval v tom čase
na tzv. Neustifte (MP fary sv. Martina).
Hoffmann, Leopold Zigmund, záhradník
zábavných a okrasných parkov (Lust-
und Ziergartner), 7. augusta 1731 s manželkou
Rozinou, rod. Lauermannovou kmotor pri
krste Ignáca, syna sklenárskeho majstra
Leopolda Deszidora a jeho manželky Terézie
(MP fary sv. Martina).
Hondell (Hondl), Filip, murár (murarius),
3. marca 1736 s manželkou Máriou Teréziou
kmotor pri krste Márie Terézie, nemanželskej
dcéry Andreja Pfistera, holiča (?) regimentu
kniežaťa Lotrinského, a Márie Mayerovej
(MP fary sv. Martina). — 29. decembra 1738
s manželkou Máriou Teréziou kmotor pri
krste Jána Filipa, syna kopáča Benedikta
Kocza a jeho manželky Barbory (MP fary
sv. Martina).
Höllrigl, Matej, murár (murarior mgr.,
civis magister murarius), 2. decembra 1773
s manželkou Klárou kmotor Františka Xav.,
syna murára Františka Jobisera a jeho man-
želky Uršuly (MP fary sv. Martina). — 12.
decembra 1777 sa uvádza s manželkou Klá-
rou pri krste svojho syna Jána Michala. Krst-
ní rodičia: Ján Michal Špeh, pivovarník,

s manželkou Františkou. M. Höllrigl býval
v tom čase na Dunaj skej ulici (MP fary
sv. Martina). — 20. mája 1780 sa uvádza
s manželkou Klárou pri krste svojho syna
Filipa Jána Nep. Krstní rodičia: Ferdinand
Spěch, úradník Uhorskej komory, so svojou
nevlastnou matkou Františkou Spechovou
(MP fary sv. Martina). — 12. marca 1800
sa uvádza pri smrti svojej manželky, 36-
ročnej Alžběty Hölriglovej (MZ fary sv.
Martina). — 16. októbra 1801 sa uvádza
pri smrti svojej 3-ročnej dcérky Magdalény
(MZ fary sv. Martina).
Huber (Hueber), František, sochár (sta-
tuarius, sculptor), 27. apríla 1777 sa uvádza
s manželkou Alžbětou pri krste svojho syna
Jozefa. Krstní rodičia: Jozef Hayn, stolár
(arcularius mgr.), s manželkou Františkou.
F. Huber býval v tom čase na tzv. Neustifte
(MP fary sv. Martina). — 12. novembra
1776 je jeho manželka Alžběta kmotrou
Alžběty, dcéry mlynára Vavrinca Rupiga
a jeho manželky Anny Márie (MP fary sv.
Martina). — 13. decembra 1778 sa uvádza
s manželkou Alžbětou pri krste svojho syna
Františka Xav. Krstní rodičia: Jozef Haym,
stolár (arcularius), s manželkou Františkou.
F. Huber býval v tom čase na tzv. Neustifte
(MP fary sv. Martina). — 31. mája 1780 je
jeho manželka Alžběta kmotrou Alžběty,
dcéry stolára (sodalis arcularius) Václava
Schopala a jeho manželky Anny Márie
(MP fary sv. Martina). — 26. januára 1782
je ako vdovec kxnotrom Františka Xav.,

10. Neznámy autor (Anton Rosier?), Podobizen pani Korabinskej,
okolo 1780, olej

11. Neznámy autor (Anton Rosier?), Podobizen historika Mateja
Korabinského, okolo 1780, olej


219
loading ...