Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 227
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0233
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

21. Ján Schauff? Ideálna architektura s figurálnou štafážou, okolo 1810, mědirytina

Mariou Annou kmotor při krste Márie Anny,
dcery murára Andrej a Annemiltza a jeho
manželky Márie Polyxeny (MP fary sv.
Martina). — 17. juna 1738 s manželkou
Máriou Annou kmotor pri krste Jána Mateja,
syna kamenára Václava Ringelhona a jeho
manželky Kláry. Pirmerovcov zastupoval
pri obřade krstu voják meštianskej stráže
Jozef Anton Moser (MP fary sv. Martina).
Plank, Juraj, maliar (pictor), 6. septembra
1784 sa uvádza s manželkou Alžbětou pri
krste svojho syna Jána Krst. Krstní rodičia:
Juraj Scheuninger, obchodník, s manželkou
Annou Máriou (MP fary Blumental).
Polmer, Kristián, maliar (?) (pictor? vie-
tor? — nezřetelné, překryté machulou), 2.
novembra 1732 sa uvádza s manželkou Máriou
Žofiou pri krste svojho syna Baltazára. Krst-
ní rodičia: Baltazar Vitzill, měšťan a mlynář-
sky majster, s manželkou Alžbětou (MP
fary sv. Martina).
Poltzer, František, kamcnár (lapicida),
16. decembra 1731 sa uvádza s manželkou
Barborou pri krste svojho syna Jána. Krstní
rodičia: Ján Konrád Widerhofer (?), kame-
nársky pomocník, s pannou Annou Teréziou,
dcérou Martina Peera (MP fary sv. Martina).
Portenhauser, Baltazar, murársky majster
(magister murariorum) z Královej (Királyfa),
25. januára 1733 spolu s murárskym majstrom
Františkom Portenhauserom svedok pri so-
báši vdovca tesára Sebastiána Eigenthallera
s pannou Máriou Puechringerovou (MS fary
sv. Martina).

s manželkou Sabinou Justínou (MP fary
sv. Martina). — 14. mája 1736 sa uvádza
s manželkou Alžbětou pri krste svojej dcéry
Márie Alžběty (MP fary sv. Martina). —
11. októbra 1739 s meditepcom Jánom
Mayerom, sklepárom (cpiestor testudionum)
Filipom Pindterhofferom a zámočníkom Já-
nom Dommom svedok pri sobáši kolárskeho
majstra Jozefa Jána Hoffmanna s Teréziou,
dcérou krajčírskeho majstra Zigmunda Knissla
a jeho manželky Terézie (MS fary sv. Mar-
tina). — 1747 dostal podlá položky č. 170
za rozličné práce v kostole 24 zl. 85 gr. (Kniha
kostolných účtov dómu sv. Martina, 1747 —
1748, s. 66, sign. EC 38).
Pauer, Karol Jozef, typograf (typogra-
phus), 14. júla 1739 s pannou Teréziou Maje-
rovou kmotor pri krste Jána Karola, syna
Františka Sziszlika, hajdúcha královského
hradu, a jeho manželky Anny Márie (MP
fary sv. Martina).
Paumer, Anton, kamenár (lapicida), 3.
júla 1774 sa uvádza s manželkou Alžbětou
pri krste svojho syna Jakuba Antona. Krstní
rodičia: Michal Stumel, tesár, s manželkou
Alžbětou (MP fary sv. Martina).
Pelliean, František, murár (murarius), 16.
septembra 1735 sa uvádza s manželkou
Annou Máriou pri krste svojho syna Jána
Kristiána. Krstní rodičia: Kristián Kattner,
maliar, s manželkou Máriou Alžbětou (MP
fary sv. Martina).
Pelez (Peltz), Anton, murár a tesár (civis
murarius magister, civis magister lignariorum)
8. septembra 1780 s manželkou Katarínou
kmotor pri krste Mateja, syna murárskeho
majstra Norberta Danka a jeho manželky
Anny (MP fary sv. Martina). — 19. decembra
1783 s manželkou Katarínou kmotor pri
krste Norberta, syna murárskeho majstra
Norberta Danga a jeho manželky Anny

(MP fary sv. Martina). — 16. septembra 1785
s manželkou Katarínou kmotor pri krste
Norberta, syna murárskeho majstra Nor-
berta Danka a jeho manželky Anny (MP
fary sv. Martina).
Pentzel, Fridrich, maliar (pictor), 2.
februára 1740 sa sobáši s Eleonorou, vdovou
po krajčírovi a temešvárskom měšťanovi
Jánovi Pobentheilovi. Svedkovia: Václav
Janiczek, výrobca organov, a Ján Gottfried
Aigner, krajčír (MS fary sv. Martina).
Perger, Adam, murár (murarius), 5. mája
1738 sa uvádza s manželkou Evou Justínou
při krste svojej dcéry Márie Magdalény.
Krstní rodičia: Krištof Píischel, krajčír
(sartor pedisequus), s Magdalénou Redestorf-
ferovou (MP fary sv. Martina).
Pernstorffer, Andrej, murár (murarius),
25. marca 1736 sa uvádza s manželkou
Máriou pri krste svojho syna Františka.
Krstní rodičia: Alexander Mesner, murár,
s manželkou Barborou (MP fary sv. Martina).
Pfeiffer, Václav, mramorár (Marmalierer),
26. júna 1735 sa sobáši s Valpurgou, dcérou
Martina Kóvéra a jeho manželky Kataríny.
Svedkovia: Daniel Korbell, mydlár, a Jozef
Kurtz, maliar (MS fary sv. Martina).
Pieringer, Andrej, sochár (sculptor), 17.
októbra 1780 sa uvádza s manželkou Annou
při krste svojho syna Štefana. Krstní rodičia:
Štefan Schmidt, zahradník, s manželkou
Františkou. A. Pieringer býval v tom čase
na ,,platea Archeduchiali“ (?) (MP fary sv.
Martina)-
Pichler, František Xav., maliar (pictor),
2. januára 1780 kmotor pri krste Antona
Františka Xav., syna maliara Andreja
Zallingera a jeho manželky Jozefy (MP fary
sv. Martina).
Pirner (Piringer), Matej, stavitel (Bau-
meister), 6. augusta 1731 vedno s manželkou

Portenhauser (Pordenhauser, Porthenhau-
ser, Bortenhauser), František, murár (civis
murarius, murariorum magister, bürg. Mau-
rermeister), 14. januára 1729 spolu so Štefa-
nom Mikleim, kastelánom bratislavského

22. Leopold Assner, Frontispice z knihy
Geopraphia Universalis, okolo 1775, mědi-
rytina
loading ...