Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 126
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0130
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
126


Bratislava, bývalý Balassov palác na Nálepkovej ulici,
detail vnútornej strany okna (čiastočná rekonštrukcia). Fo-
tografin R. Kedra ml.


Bratislava, bývalý Mirbachov palác, okno na prvom po-
schodí, vnútorná strana s kováním (1768—1770). Fotografia
R. Kedra st.

Dibrovovom náměstí v Bratislavě bolo odkryté
zamurované okno. Kamenný rám s obliehajúcou
lištou bol zachovaný neporušený spolu s jednodu-
chými prevliekanými kovanými mrežami. Na
vonkajšej straně okna obieha ústupok, na jednej
straně sú zřetelné otvory po závesoch a oproti,
v střede 1'avého ostenia časť z kovového uzávěru.
Usudzujeme, že okno bolo z vonkajšej strany
kryté okenicou. S podobnou situáciou sme sa
střetli aj na iných objektoch. Povodně osadené
závěsy boli zistené aj na renesančnom dome č. 3
na Zelenej ulici v Bratislavě (neskoršia úprava
z 18. storočia). Spósob zasklievania okien v 17.
storočí v meštianskej architektúre nemáme v šir-
šom rozsahu doložený materiálovými dokumentmi.
Rovnako závažným dokumentům, ako móže byť
nález samotného originálu, sú však iluzivně okná,
ktoré opakujú typ okna s detailmi pódia súdo-

bého originálu. Zatial ojedinělým nálezom iluzív-
nej malby tohto typu zo 17. storočia na priečelí
boli fragmenty odkryté na južnom múre kúrie
vo VrbíVí {okres Liptovský Mikuláš). Okná s rá-
mom sú význačné rytou linkou. Vlastné zasklie-
vanie šesťuholníkovými skiíčkami a ich spájanie
olovem je vyznačené rytou dvojlinkou .s tmavo-
sivou monochrómiou. Nevylučujeme povodně bo-
hatšiu farebnosť, ktorá sa však už nezachovala
v plnom rozsahu.
Z konca 17. storočia (pravděpodobně z čias
úpravy v poslednej tretine 17. storočia) pochádza-
jú okná na bočnej fasádě kostola Sv. Salvátora
v Bratislavě. V prvej okennej osi od závěru objek-
tu sa na přízemí, prvom i druhom poschodí za-
chovali póvodné okná s typickým delením na šesť
dielov, s plastickým prútom na pevnom okennom
kříži a s osadiením za ostenie. V přízemí je okno
loading ...