Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: e
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0289
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
ars umeleckohistorická revue Slovenskej akademie vied — '77/81
Hlavný redaktor: Ladislav Saučin, redakčná rada: Ján Dekan, Elena Dubnická, Anna Petrová-Pleskotová, Karol
Vaculík
Výkonná redaktorka: Katarina Biathová
Recenzenti: Daniel Majzlík, Ján Dekan a Ludmila Peterajová
Vydal Umenovedný ústav SAV vo VEDE, vydavatelstve Slovenskej akadémie vied, v Bratislavě roku 1981 ako
svoju 2238. publikáciu. Stráň 284. Zodpovědné redaktorky publikáoie Magda Bašťovanská, Eva Hapčová, Beatrix
Princová a Ludmila Prokopová, výtvarný redaktor Oto Takáč. Rozšiřuje poštová novinová služba. Objednávky
a předplatné přijímá PNS — ústredná expedícia tlače, administrácia odbornej tlače, Bratislava, Gottwaldovo
nám. 48. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — ústredná expedícia tlače, odd. vývozu tlače, Praha I,
Jindřišská 14. — Vytlačili Tlačiarne SNP, n. p., Martin. AH 31,57, VH 32,18 (text 21,73, ilustrácie 9,84). Náklad
600 výtlačkov.

71-009-81 509/58 09/1 Kčs 53,-1
loading ...