Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 104
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0108
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
104


Scéna podobenstva o robotníkoch vo vinici, detail. Foto M. Smoláková

z množstva príkladov predovšetkým na meštianskej
architektúre.6
Nálezom nápisového poïa na susednom objekte —
ako sme už uviedli — potvrdila sa skutočnosť, že vý-
chodná časť nášho domu bola na začiatku 16. storočia
přízemná. V ďalšom období, aspoň v priebehu 16.
storočia, je opáť otázka poschodia otvorená a móžeme
tu predpokladať v základných hmotách ponechanie
středověkého stavu. Renesančná úprava sa tu objavuje
před polovicou 16. storočia v podobě rozsiahlej ma-
liarskej výzdoby na novej omietkovej vrstvě, ktorá
sice pokryla celú plochu prízemia, ale výzdoba sa
sústredila len do strednej a západnej časti a nepre-
siahla na plochu poschodia. Mohlo by to znamenat,
že východnú časť fasády tvořil stále len uzatvárajúci
múr parcely alebo podradnejšie spojovacie křídlo;

poschodie buď neexistovalo, alebo sa neskôr radikálně
přestávalo.
Renesančná omietka sa zachovala na ploché príze-
mia v značnom rozsahu na miestach, kde prekrýva
gotickú vrstvu, ktorá jej svojím drsným povrchom
tvořila dobrý podklad. Nanesená je v hrúbke 1—1,5
cm, je poměrně dobré viazaná vápnom, v lome svetlo-
sivá a na povrchu vyhladená, čiastočne ešte sleduje
nerovnosti muriva. Na východnej časti fasády sú na
tejto omietke zistitelné len velmi malé stopy sivého,
poměrně lazúrového nátěru. Tu sa novo upravil aj
póvodný neskorogotický otvor, ktorý sme určili ako
možný vstup do objektu v stredovekej fáze. Teraz sa
otvor zúžil tak, že sa posunula jeho 1’avá zošikmená
špaleta viac k strednej osi. Gelok otvoru sa však už
dnes nedá určit, pretože sa jeho pravá i spodná časť
loading ...