Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Seite: 109
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0113
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
109

obrazových polí s oknami. Suprafenestra je tu úplné
odlišná od opísanej prvej suprafenestry; tvoria ju dva
překřížené rastlinné ornamentálně motivy s volúto-
vým zakončením.
Ostatně polia s malovaným polostípovým rámová-
ním vypíňajú samostatné figúry svätcov, na rozdiel
od postáv prvého pol'a so scénou o robotníkoch vo vi-
nici v takmer životnej velkosti. V treťom poli zlava je
to sv. Krištof, jasné určený svojimi najbežnejšími
atribútmi, postavičkou Ježíška, sediaceho na jeho
pravom pleci a kmeňom stromu, o ktorý sa opiera.
Při úpravě novodobého okna na právej straně obra-
zového pol’a sa zničila časť malbvanej plochy — chýba
menšia časť trupu, l’avá noha i ruka a ukončenie právej
nohy postavy. Komponovaná je na strednú os póla
v zložitom pohybe, povodně s nakročením doprava
a otočením trupu a hlavy s dlhou bradou dolava,
pričom sa postava zohýba pod ťarchou dieťaťa, podo-
pierajúc ho pravou rukou, opretou o bok. Figúra je
odetá do tradičného sváteckého rúcha s vrchným
plášťom, ktorý obtáča trup od Tavého ramena pod
pravú ruku a jeden cíp vybieha v širokom jazyku po-
nad svätcovu hlavu. Jeho brada čiastočne překrývá
sediaceho Ježíška v jednoduchom, záhybovo nemode-
lovanom odeve, držiaceho v lávej ruke zemegulu;
pravou rukou žehná.
Dalšia postava svätca je v piatom poli zlava, z nej sa
však zachovala len hlava s dlhou bradou v trištvrťo-
vom profile a časť právej ruky, v ktorej drží kopiju.
Len podlá tohto atribútu sa však nedá ikonograficky
určiť — patří všeobecne svátým bojovníkom.9 V obra-
zovom poli musel byť ešte další legendárný výjav alebo
symbol, čo napokon dokazuje umiestnenie postavy,
ktorá je posunutá k pravému okrajů a ponechává
tak dostatočne širokú plochu pre doplňujúci a vy-
svetlujúci obraz. Žial, velká deštrukcia muriva tu
zničila všetky nálezové možnosti.
Poměrně najkompletnejšie sa zachovala posledná
figúra v siedmom poli, predstavujúca sv. Floriána.
Monumentálna postava v kontraposte s prostovlasou
hlavou, pootočenou doprava, je odetá do priliehavého
Přepásaného spodného rúcha a plášťa, spojeného na
Prsiach a rozčleněného do velkých záhybov s vybie-
hajúcim kompaktným vzdutým cípom pri pravom
hoku; toto rozviatie plášťa sledujú i skaderavené vlasy.
V obidvoch rukách drží naklonenú nádobu na vodu
s jedným priamo vystupuj úcim držadlom. K úplnej
atribúcii chýba obraz horiaceho města alebo samo-


Postava sv. Krištofa v treťom poli, detail. Foto M. Smoláková


Neznámy svätec v piatom poli, detail. Foto M. Smoláková

statnej budovy, na ktorý je tu opáť dostatočne velká,
dnes však deštruovaná plocha v právej časti póla —
postava je posunutá dolava. V hornej časti uzaviera
obrazovú plochu segmentový pásový oblúk v niekol-
loading ...