Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 78
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0210
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
78
Radota — kovanie okna arkiera na prvom poschodí

útvary na poschodí, za ktorými sú výklenky pre
strelcov. Ide o ojedinelú formu, v odbornej literatúre
zatial' neznámu.
Najvzácnejším poznatkom výskumu kaštiela v Ra-
dole je povodně osadenie dřevených rámov s mrežami,
na ktoré bolí upevněné okenné křídla. Mreže sú
zo štvorhranných kosopostavených prútov, vzájomne
prevliekaných okami. Tvoria horizontálnu a verti-
kálnu sieť. Dřevený rám tesne prilieha za vymurovaný

okenný otvor. Na vnútornej straně hrubého dřeve-
ného rámu je upevněná poměrně tenká dřevená lišta
s negativným profilom pre zapadajúce okenné křídla.
Vlastné okenné křídla sa nezachovali. Poznáme však
niektoré detaily: oporné štítky okenných závesov
a obrtlíky na zavieranie úzkých okenných křídel
bočných okien arkiera, ktoré sú vyhotovené kováčsky,
zo železa. Oporné štítky závesov majú hruškovitý
tvar s pozdížnym, niekde zahnutým rozvilinovým
zakončením. Vlastný obrtlík je vyhotovený z oblého
železného prútu, závitnicovo zatočený a připevněný
na rám okna nitom s okrúhlym plastickým zakonče-
ním. Tento systém okien s dřeveným rámom a mre-
žou sa zachoval takmer v každom okně poschodia,
a okrem iných znakov je závažným podkladom pre
datovanie druhej stavebnej fázy kaštiela.
Na základe tohto poznania sa nám upřesňuje histo-
rické vročenie arkiera na najstaršej časti objektu.
Pretože by sa konzolový systém musel vkladať do
kamenného muriva s velkou námahou, arkier sa vy-
budoval na pilieroch, ktoré súčasne obkročujú okienko
do prízemnej miestnosti. Vlastný arkier v hornej časti
je vymurovaný z tehál a okenné rámy tvoří dřevená
konštrukcia.
Omietka z druhej stavebnej fázy je technologicky
velmi příbuzná omietke z najstaršej etapy. Nikde sa
nenašli stopy po farbe. Celé priečelie so šambránami
okien a nadokennými římsami bolo v jednom tóne,
s vápenným náterom. K tejto fáze sa viaže nález
slnečných hodin na juhovýchodnom priečelí na úrovni
poschodia medzi prvou a druhou okennou osou od
pravého nárožia.
Záverom k charakterizácii druhej stavebnej etapy
třeba dodat, že pri rozšiřovaní tvrdze na kaštiel' sa
vykopali aj nové pivnice. V dolnej sieni pri múre
schodiska sa zriaduje nový vstup do pivnice, ktorá je
rozložená pozdlž najstaršej časti objektu. Z nej sa
prechodom dostáváme do dalšieho priestoru, ktorý
je v rozsahu vystupujúceho traktu. Pivnice sú z ka-
menného lomového muriva s valenou klenbou.
Kaštiel v Radole přetrval vo svojej základnej
podobě až dodnes. Iba na konci 18. storočia, zrejme
vtedy, ked Radolu získali Csákyovci, uskutočnili sa
menšie úpravy, ktoré spočívali len v delení niektorých
priestorov. Zásahy v druhej polovici 19. storočia
a v 20. storočí malí čisto utilitárny charakter.
loading ...