Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 12
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0108
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
12Podrobnější opis utvárania hmoty našej naj-
vyspelejšej ranobarokovej stavby — univerzit-
ného jezuitského kostola sv. Jána Krstitela v Tr-
navě — dokumentuje spomenuté zásady kornpo-
zície. Jadrom stavby je pozdížna hlavná loď
s bočnými kaplnkami. Loď je krytá valbovou
střechou, osvětlená bazilikálnymi oknami, bočné


12. Trnava, univerzitný, jezuitský kostol (gradovaná
silueta)

kaplnky s nižšou světlou výškou sú kryté pul-
tovými střechami. Táto časť telesa kostola sa
uplatňuje z bočného pohladu. Je členená strie-
daním nik, v ktorých sú plastiky svätcov, s ok-
nami polkruhovo ukončenými a nad nimi so sle-
pými obdížnikovými oknami. Před tuto hmotu
je predsadené poschodové priečelie s dvorná
bočnými vežami. Hlavné priečelie je členené 3
priebežnými římsami; prvé dve podlažia sú rov-
nocenné, 5-osové, členené plochými pilastrami,
oknami a nikami, kým posledně podlažie tvoří
horizontálny pás s malými štvorcovými oknami.
Z tejto základnej hmoty vystupujú hranoly boč-
ných věží, medzi ktorými je štít s postrannými
volutami a tympanonovým zakončením. Veže
prevyšujú hmotu lodě kostola bohato tvarova-
ným kupoloví tým zastřešením. Toto priečelie
loading ...