Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 91
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0187
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
91

22-ročná, děti Ján Evianjelista, 6. 10. 1789—5. 9. 1791,
Marianna Klára, nar. 12. 8. 1791.
Gross, Leopold, kamenár. Manželka Helena, děti Ja-
kub, nar. 21. 7. 1770, Jozef, nar. 20. 10. 1773, ako krstný
otec 25. 10. 1774, 4. 5. 1775, ako svedok 30. 4. 1775,
Grünmayer, Jozef, kamenár na Zuckermandli. Man-
želka Juliana, syn Leopold, nar. 23. 9. 1787.
Haczl, Anton, kamenár. Manželka Klára, dcéra Terézia,
nar. 17. 3. 1783.
Haffner, Ján, kamenár. Ako kirstný otec 17. 4. 1733.
Ham (Haan), Ján Juraj, sochár, póvodom z Eisenstadtu
(Kismárton). Manželka Terézia rod. Kramerová z Ei-
senstadtu, svadba 16. 11. 1777, ženich 29-ročný, nevesta
25-ročná, děti Peter 19. 1. 1779—28. 1. 1779. Mária Anna,
nar. 1. 4. 1780, Alžběta, nar. 1. 8. 1781, František Xaver,
nar. 17. 11. 1783, Ján, 3. 4. 1787—5. 5. 1791, ako svedok
10. 5. 1785, 2)1. 2. 1792, 3. 2. 1793, 28. 4. 1794.
Hannel, František Xaver, městský sochár. Manželka
Rozália, děti Alžběta, niar. 3. 8. 1780, Mária Anna, nar.
17. 12. 1782, Ján Krstitel’, nar. 16. 4. 1785, Mária Anna,
nar. 13. 6. 1787, Jozef, nar. 1. 9. 1789, František, nar.
15. 3. 1792.
Hasz, Martin, kamenár. Syn Michal, zomrel 21. 4. 1773.
Hauer, Ján, městský sochár. Ako svedok 8. 8. 1723.
Heeb (Hep), Kristián, městský sochár. Prvá manželka
Mária Magdaléna, zomrela 5. 9. 1726 ako 34-ročná, dru-
há manželka Anna Mária Verderberová, svadba 24. 2.
1727, děti Ján Michal, nar. 18. 9. 1718. Tomáš, nar. 20.
12. 1720, Mária Alžběta, mař. 21. 9. 1721, Mária Magda-
léna, 7. 3. 1724—24. 8. 1726, Andrej Valentin, nar. 14. 2.
1728, ako krstný otec 7. 9. 1725, 27. 2. 1727, ako sve-
dok 25. 11. 1728.
Heffinger (Hevinger, Hevina), Ján, kamenár (lapicida,
sculpter). Prvá manželka Mária Hefererová, svadba 23.
11. 1732, druhá manželka Terézia (?), ako krstný otec
21. 3. 1734, 10. 5. 1736, 24. 4. 1737, 24. 10. 1739, 20. 8.
1740', ako svedok 16. 2. 1738.
Heffinger (Hefflinger, Hevina), Matej, kamenár. Man-
želka Rozália, děti Alžběta, nar. 23. 10. 1752, Ján, nar.
23. 5. 1757, ako krstný otec 7. 2. 1756, ako svedok 4.
10. 1750.
Hemain, Matej, sochár. Ako svedok 13. 5. 1777.
Hink (Henk, Hinckh), Ján, kamenár. Prvá manželka
Sabina, zomrela 20. 4. 1768 ako 38-ročná, druhá man-
želka Anna Mária, děti Ján, zomrel 23. 8. 1769, Mária
Anna, nar. 5. 4. 1771, Gašpar, nar. 6. 1. 1778.
Hofforth, Jozef, kamenársky tovariš. Manželka Terézia,
rod. Kollová, svadba 30. 1. 1796, ženich 38-ročný, ne-
vesta 19-ročná.
Huber (Hueber, Huiber), František Xaver, sochár
z Viedne (sculpter Viennensis). Manželka Alžběta Jung-
wirthová z Bratislavy, svadba 2. 7. 1775, ženich 32-roč-
ný, nevesta 20-ročná, zomrela 30. 7. 1781, děti Jozef,
nar. 21. 4. 1777, František Xaver, nar. 13. 12. 1778, ako
krstný otec 3. 8. 1780, 26. 1. 1782, 23. 9. 1783, manželka
ako krstná matka 12. 11. 1776, 31. 5. 1780, ako svedok
2. 12. 1779, 18. 5. 1780, 29. 6. 1782, 23. 2. 1784, 12. 5.
1788.
Huber, Ján Juraj, sochár. Zomrel 21. 3. 1768 ako 44-
ročný.
Huber, Ján Juraj, sochár z Mistelbachu v Rakúsku.
Manželka Terézia Entenfeldnerová z Tullnu v Rakúsku,
svadba 14. 8. 1780, ženich 24-iročný, nevesta 27-ročná.
Ako krstný otec 6. 11. 1784, 4. 11. 1798, ako svedok 6.
11. 1784. 12. 10. 1789, 23. 1. 1792, 15. 10. 1797, 28. 11.
1798.
Huber (Hueber), Jozef, sochár. Ako svedok 20. 2. 1788.
Huber, Matej, kamenár. Manželka Anna Mária Pindte-
rová, svadba 30. 1. 1725.
Hübner, Jozef, kamenár. Manželka Eva, syn Ján Václav,
nar. 17. 12. 1769.

Hütter (Huetter, Hueth), Andrej, městský sochár, pó-
vodom z Bavorska. Manželka Eva Alžběta, vdova po
sochárovi Antonovi Leidenfrostovi, svadba 19. 1. 1728,
dcéra Anna Alžběta, nar. 4. 8. 1731, ako krstný otec
15. 6. 1727, 8. 2. 1728, 14. 2. 1728, 8. 8 1734, 1 7. 1735,
22. 3. 1738, 18. 8. 1745, ako svedok 4. 6. 1729, 10 11.
1737.
Chilge. Tomáš, kamenár z Óváru. Ako svedok 24. 8.
1727.
Juppé (Joppe, Jupper..,), František Václav, městský
kamenár (scissoir lapidum, lapicida civis, sculpter la-
pidum). Manželka Anna Lucia, děti Jozef Václav, nar.
31. 1. 1760, František, zomrel 7. 7. 1762, ako krstný otec
27. 1. 1763. 8. 1,1. 1767, 22. 11. 1767, 24. 11. 1767. 25.
5. 1769, 17. 12. 1769, 17. 11. 1770, 25. 2. 1771, 15. 1. 1772,
22. 7. 1772, 10. 9. 1772, 24. 7. 1773, 25. 1. 1774. 13 2.
1774, ako svedok 7. 9. 1760, 20. 10. 1760.
Jungwirth, Jozef, sochár z Mauternu v Rakúsku. Man-
želka Alžběta Bayerová, „austriaca ex Robetenstein“,
svadba 2. 12. 1779, ženich 30-ročný, nevesta 24-ročná.
Kalí. Anton, sochár. Manželka Terézia, syn Anton, nar.
14. 5. 1787.
Kalii, Ján Juraj, městský kamenár. Manželka Rozália,
ako krstný otec 27. 9. 1764.
Kalsch, Kristián, sochár. Syn Tomáš, zomrel 27. 12.
1720 ako 10-ročný.
Kamler, Jozef, kamenár. Ako svedok 28. 4. 1774.
Kern, Andrej František, městský sochár. Manželka Eva
Alžběta (znova vyd. 24. 11. 1719 za sochána Antona
Leidenfrosta), děti Ján Jozef, nar. 3. 7. 1715, Anna Má-
ria, nar. 23. 6. 1716, Anna Zuzana, nar. 16. 12. 1718,
ako krstný otec 28. 9. 1714, 18. 4. 1717, ako svedok
11. 4. 1717. Zomrel 11. 7. 1719 ako 40-ročný.
Kernreich. Leopold, kamenár. Manželka Uršula Mickle-
rová„ svadba 3. 2. 1754, děti Ján Nepomuk, nar. 3. 8.
1754, Anna Katarina, nar. 23. 12. 1756, Mária Terézia,
nar. 20. 8. 1760, Pavol, nar. 2. 6. 1762, ako krstný otec
27. 9. 1757, manželka ako krstná matka 18 5. 1757. ako
svedok 27. 6. 1762.
Kirchmayeir, František Xaver, sochár. Manželka Mária
Anna Sziknerová, vdova, svadba 3. 5. 1773, ženich 28-
ročný, nevesta 32-ročná, ako krstný otec 18. 2. 1787,
ako svedok 2. 7. 1775, 2. 12. 1779, 18. 5. 1780.
Kluchinger, Ján, městský sochár. Ako svedok 20. 2.
1783.
Knol, Augustin, kamenár. Ako krstný otec 5. 11. 1748.
Koller, Jakub, kamenársky tovariš. Manželka Anna Má-
ria, dcéra Anna Terézia, nar. 4. 12. 1736.
König, Jozef, kamenár. Manželka Anna Mária, syn Ján,
nar. 4. 9. 1757.
Köninger, Jozef Filip, sochár zo Štajerského Hradca
(statuarius Graecensis). Manželka Johana Riedlová
z Riedu v Bavorsku, svadba 24. 10. 1779, ženich 24-ročný,
nevesta 22-ročná.
Kochan, Jakub, kamenár. Manželka Zuzana, ako krstný
otec 6. 5. 1777.
Krail (Král, Kreill), Ján Peter, městský kamenársky
majster (lapicida magister et civis, statuarius et civis),
póvodom z Brucku nad Litavou v Rakúsku. Manželka
Terézia Pinterhofferová, svadba 27. 1. 1737, děti Mária
Alžběta 11. 11. 1737—26. 11. 1737, Mária Anna, nar. 12.
3. 1739, Ján Filip, nar. 20. 6. 1740, Mária Terézia. 20.
7. 1742—22. 6. 1743, Jakub Jozef, nar. 2. 1. 1744, ako
krstný otec 23. 1. 1737, 24. 1. 1738, 9. 8. 1739, 16 1. 1742,
20. 12. 1742, manželka ako krstná matka 7. 8. 1740,
8. 8. 1740, 9. 2. 1745 už ako vdova, ako svedok 22. 7.
1738, 4. 5. 1741. Zomrel 11. 2. 1744 ako 32-ročný.
Krákorá, Ján, kamenár. Ako svedok 29. 9. 1738.
Kreninger (Krening), Ján Juraj, kamenársky tovariš.
Manželka Anna Mária, děti Matej 6. 9. 1760—15. 4.
1767, Jozef 23. 8. 1763-28. 8. 1763, Terézia nar. 11. 10.
loading ...