Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 99
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0107
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
99


Hlava sluhu z výjavu Sv. Egídius kriesi syna vojvodu
z Nimes. Snímka Μ. Juřík

fickej tvorbě Albrechta Dürera, Lucasa Crana-
cha, Jörga Breua a dalších. V maliarstve do-
siahlo svoj vrchol v diele Albrechta Altdorfera.
Podunajskú školu charakterizuje hlboký cit
pre přírodu, jej vzhl’ad a výraz. Príroda už
přestala byť len vyplněním pozadia bez vztahu
k íigurálnemu výjavu, ale stala sa svojbytnou
krajinou. Jej prostredníctvom maliari vyjádřili
svoje chápanie róznych prírodných javov. Je to
krajina hornatá, ako ju denne vídávali vo svo-
jom okolí, so strmými svahmi, zalesněnými strá-
ňami a volné rastúcimi stromami, z ktorých
niekedy visia záclony mechu. Oživuje ju archi-
tektúra; na vysokých bralách sa vypínajú hra-
dy, v údoliach sa rozkladajú mestá a dědiny.
Dóležitú úlohu v architektúre hrá světlo, ktoré
ju odlahčuje a dává jej hybný, niekedy až fan-


Zázrak kríža. Snímka H. Fialová

tastický vzhl’ad. Obrazy podunajských maliarov
poskytujú neraz zaujímavé informácie o dobo-
vom stavitel’stve. Eudia v dobových odevoch sa
v tomto prostředí pohybujú prirodzene; události
sa často podávajú osobitým spósobom bez ohla-
du na tradicie. Z výjavov vanie bezprostředná
1’udovosť. Pre maliarov školy je příznačná schop-
loading ...