Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 88
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0200
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
88


1. Vincent Hložník: Trio, dřevořez, 1947. Foto A. Červená.

a priamo nadväzuje na dynamiku noldeovskej
vnútornej expresívnej výrazovosti. Núka sa po-
tom logický závěr, že Nolde spája nielen Fullu a
Hložníka, ale aj Zmetáka a Hložníka, na základe
čoho sa dostává do horizontálneho vztahu i uve-
dená tvorba Hložníka a Zmetáka. Rozdiely sú
dané individuálnou reakciou na spoločné výcho-
diská. Nespútaná expresívnosť Hložníkova sa
napokon ocitá v protiklade s racionálně vyváže-
ným cítěním Zmetákovým.
Diela uvedenej vrstvy nie sú všetky výrazovo
jednoznačné. U niektorých diel dochádza k po-
sunu od drásavo existenciálnych poloh k tlme-
nejším náladám, blížiacim sa k primitivizmu
gauguinovského typu (Cakanie, Koně, dřevoře-
zy, 1947).24 Dávat istý druh záměrného primi-

tivizmu do súvislosti s ,,1’udovo rustikálnym po-
dáním nie je snáď v tomto případe vystihujú-
ce.25 Ozvěna primitivného tónu nie je v Hložní-
kovej grafike náhodná. Zjavuje sa podobné ako
zmysel pre kresbovosť u viacerých jeho gene-
račných druhov a je jedným z prvkov tvoriacich
štruktúru horizontálnych generačných väzieb.
Paralelné sa objavia tieto črty v ranej grafike
a plastike Dubayovej, v mal’be a kresbe Semia-
novej i v plastike Uhrovej atď.
Okrem diel primitivizujúcich patria do tohoto
okruhu aj grafiky, v ktorých sa čiastočne ob-
javuje picassovská štylizácia. Sú to váčšinou
ženské hlavy, resp. polofigúry, ktorých celkové
výtvarné stvárnenie zodpovedá charakteru ana-
lyzovanej vrstvy, ale ikonografia ženských hláv
loading ...