Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 90
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0202
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
90


3. Vincent Hložník: Kraviarka, linoleorez, 1948—49. Foto A. Červená.

1947, ktorý akoby předznamenával rovnomen-
ný olej z roku 1949. Geometrizujúci plošný štýl
sa v Hložníkovej tvorbě opáť objaví koncom
páťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov
v trochu suchšej podobě (Mexické motivy, lino-
leoryty, 1957, Üstava CSSR, linoleoryty, 1961).
V priebehu roku 1947 prechádza geometrizu-
júca dekoratívnosť Stylistickými změnami od
abstrahovanéjšieho názoru (Loď, Mesiac, Tibera,
dřevořezy, 1947) k postupnému opticky vernej-
šiemu návratu ku skutočnosti, najmä v sérii
listov s motívmi města (Periféria, Žilina, dřevo-
řezy, 1947) a vidieckymi motívmi {Koník, V poli,
Pastierka, dřevořezy, 1947). V týchto prácach
sa objavuje poézia a baladičnosť napájania koní,
či nostalgických postáv žien v krajině. Úloha
detailu sa stupňuje, strácajú sa lapidárně čierne
a biele plochy, povrch je graficky spracovanejší
a v porovnaní s predchádzajúcim pósobí roz-
drobenejšie, čo možno ovplyvnil aj použitý ma-
teriál, ktorým je od roku 1948 linoleum {Krajina
z Liptova, linoleorez, 1948).
Postupné sa dostává k slovu expresívnejšia
zložka Hložníkovho naturelu. V štylizácii detai-

lov, najmä jednotlivých častí figúry (nohy, ruky,
hlava) sa naliehavejšie prejavujú picassovské
prvky a sugestívnosť výrazu sa stupňuje. V Ob-
nócke, dřevořez, 1947, ešte převažuje baladič-
nosť, v dalších listoch sa však vnútorné napätie
násobí (Pieta, Cestou, dřevořezy, 1947). Niektoré
majú opáť pendant v malbě {Pieta, gvaš, 1946,
Útek do Egypta, olej, 1947). Niektoré listy vy-
jadrujú svoje posolstvo priamo, bez sprostred-
kujúcej úlohy symbolu (Vojna, dřevořez, 1947,
Tragédia, olej, 1947).
K maximálnemu, expresívne dynamické-
mu výrazu dospěl Hložník v niekolkých dalších
listoch, ktoré možno považovat za vrcholné gra-
fické diela jeho raného obdobia. Prejavuje sa
v nich esencia umelcovho humanistického pá-
tosu, ktorý sa stane v neskoršom období krédom
jeho umeleckej tvorby ako celku. Jednoznačné
sa tento proces, počnúc páťdesiatymi rokmi
a neskór, dává do vývinových súvislosti cez
Majerníka so Sokolom. Z raného obdobia sa
přiznává významnejšia úloha tvorbě do roku
1946. Opáť musíme konštatovať, že grafika druhej
polovice štyridsiatych rokov sa, až na spomína-
loading ...