Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 93
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0205
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
93


5. Vincent Hložník: Márnost, dřevořez, 1947. Foto A.
Červená.
6. Vincent Hložník: Únos Európy, dřevořez. 1947. Foto
A. Červená.
7. Vincent Hložník: Cestou, dřevořez, 1947. Foto A. Čer-
vená.
diel so symbolickými motívmi násilia a utrpe-
nia prostredníctvom náboženských tém (prevlá-
dajú varianty zápasov muža a ženy, častý je
útek do Egypta, ukrižovanie, pieta). Kompo-
zičně Hložník uplatňuje dva protikladné prin-
cipy. Váčšina listov využívá dynamický spósob
horizontálneho členenia figúry, ktorému domi-
nuje lámaná diagonálna os (Bolest, dřevořez,
1947). Druhý, vyvážený princip trojuholníkovej
kompozície využívá najma pri biblických mo-
tívoch (Pieta, Cestou, dřevořezy, 1947). Tieto

motivy si našli v slovenskej grafike svoje stvár-
nenie už u Galandu a Fullu a paralelné sa ob-
javujú i u Zmetáka a Dubaya.
Podobné další výrazný motivický okruh har-
lekýnův a cirkusového prostredia má svoj rodo-
kmeň u Majerníka a Galandu. Svojím napätim
vnútorného výrazu a tragickým smútkom Hlož-
ník vytvára spojenie s galandovským cítěním.
Výrazným kompozičným prvkom sa stává polo-
figúra, akýsi detailný záběr z váčšieho celku,
symbolizujúci výsek reality. Tento spósob vi-
denia převáži v najrozsiahlejšom motivickom
okruhu ženských figúr, priateliek a dvojíc v in-
teriéri. Iba vzácné sa tu objavuje celá postava
ženy (Akt, linoleorez, 1947). Prevládajú smutné
posedenia pri stolíku (Stolík, dřevořez, 1947),
opuštěné ženy, z ktorých vanie bezútěšnost ich
existencie (Márnost, Sediaca, dřevořezy, 1947).
loading ...