Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 8
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0012
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
8


Svätice zo štítu oltára Narodenia v Bardejove, stav před restaurováním. Foto L. Společník

tou a stvárnením drapérie zodpovedajú anjelom
v arche. Ich pohyby a dopředu vystreté ruky pri-
pomínajú asistenciu pri korunovaní a tým nazna-
čuji! možnost, že na mieste robustnej, štýlovo od-
lišnej, ťažkopádnej sochy sv. Ladislava tu povodně
možno stála korunovaná P. Mária, Assumpta ne-
sená anjelmi, alebo súsošie Boha-Otca s koruno-
váním Márie, ktoré by, podlá našich predstáv,
programovo vhodnejšie dopíňali a ikonograficky
dovršili cyklus epizod zo života Márie. Horná dos-
ka archy uzatvárajúca strop skrine9 takisto doku-
mentuje inú zostavu. Otvory na upevnenie póvod-
nej plastickej a architektonickej výzdoby sa nezho-
dujú s otvormi vytvořenými pre sekundárné po-
užité sochy. Svatíci zlava chýba poznávací znak.
Ani sv. Alžběta Uhoř ská (?) vpravo nemala před
reštaurovaním v rukách žiaden atribút; zo starých

reprodukcií však vieme, že pochádza zo štítu oltá-
ra sv. Alžběty tohto kostola. Bolo by správné pre-
miestniť ju spát na pôvodné miesto. V štíte oltára
Narodenia na mieste neznámej svätice mohla stát
povodně aj Alžběta Starozákonná, ktorá by — ako
Kristova příbuzná - spolu s Annou Metterciou,
starou matkou Ježíšovou, uzatvárala ikonografický
okruh oltára.10 Na Radocsayovu pochybnost, 11 či
štyri ním menované bočné plastiky - sv. Alžběty
Uhorskej (nie Márie), Mettercie (?), biskupov sv.
Egídia a sv. Adalberta - v štíte tohto oltára sú pô-
vodné a neupravované, třeba odpovedať, že sú sice
gotické, ale patřili k iným oltárnym zostavám.
Tu třeba poopravit aj Radocsayom12 uvedený ná-
kres oltára, ktorý sa nezhoduje so skutočnými po-
mermi stráň archy a predely, rozmermi výklenkov
a údajmi o polychrómii. Přesné údaje o rozměrech
loading ...