Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 91
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0183
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
91


J. K. Merville: Žena s hadom (Déoida?), olovo. Bratislava, Galéria hl. města Bratislavy.
Foto L. Sternmüller

v Bratislavě a s dalšími spomínanými prácami.
Nápadná je — okrem Hefaista, ktorého póvod
nepoznáme — ich bratislavská, resp. uhorská
proveniencia, ktorá poukazuje na to, že ich au-
torom je asi umelec, ktorý sa zdržoval istý čas
na tomto území. Všetky tieto diela sa vyznaču-
jú zhodnou modeláciou; sochy žien tvrdým,
hladkým povrchom těla, ktorému chýba sen-
zuálnosť Donnerových postáv a mužské akty
naturalistickou modeláciou svalstva. Ruky a no-
hy sú výrazné, ale necitlivo stvárnené, na hla-
vách sú bohaté volné kučery, zdobené váčšinou
viničom, ktoré u žien padajú v tenkých prame-
ňoch na plecia. Črty tváře sú hrubé až brutálně

a napriek jasnej snahe o antikizujúcu typiku
neklasické. Sochy majú tenké ostré nosy, tro-
chu vypuklé oči, ktoré sú výrazné orámované
viečkami a plné pootvorené ústa. Telá sú kom-
ponované v ostrých uhloch, u ležiacich aktov
móžeme konstatovat nadvaznosť na „klasickú“
koncepciu, s kontrapostom vystretej a skrčenej
nohy, známu od 16. storočia.
Pohybový motiv hamburských sošiek je zase
naturalistický, ale podobné postrádajúci plynulé
přechody. Velmi výrazná a s donnerovskou
tradíciou nesúvisiaca, ba protichůdná je tvrdá,
neskrývaná erotika diel, najmä bratislavských
sošiek. Diela G. R. Donnera a jeho následovní-
loading ...