Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 15
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0211
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
15


J. Víšek: Obchodný a nájomný dom poistovne Legie, dnes, kaviareň Luxor, na Štúrovej ul. v Bratislavě.
Z archívu S. Šlachtu


A. Benš: Vila Ing. Novotného na ul. B. Němcovej
v Bratislavě. Foto S. Šlachta

v názore na záchranu tejto významnej stavebnej
pamiatky Slovenska. V rokoch 1965—1972 pó-
sobil ešte v Archeologickom ústave SAV v Nit-
ře ako vedúci pracovník pri archeologických a
konzervačných prácach v Bratislave-Podhradí,
Rusovciach a na Devine.
Od založenia fakulty pósobil na Katedře ur-
banizmu prof. Emanuel Hruška (1906—). Svojou
prácou přispěl rozhodujúcou mierou k rozvojů
urbanizmu a územného plánovania na Sloven-
sku, tu vytvořil svoje najdóležitejšie teoretické
práce. Pedagogickú činnost zanechal roku 1971.
Pre oblast priemyselných, distribučných,
školských, dopravných a administratívnych sta-
vieb bol menovaný profesorom Vladimír Kar-
fík (1901—). Do Bratislavy prišiel z vtedajšieho
Zlína, kde pósobil před vojnou ako vedúci ar-
chitekt tzv. Zlínskej stavebnej kancelárie fy
Baťa od roku 1931. Prišiel na pozvanie svojho
spolužiaka z Prahy prof. E. Belluša ako archi-
tekt, ktorý už mal za sebou stavby v Anglicku,
USA, Holandsku, Juhoslávii a samozřejmé u nás.
Karfík sa svojou pedagogickou prácou, organi-
začnou činnosťou a vlastnou tvorbou výrazné
zapísal do dějin vývoja slovenskej architektúry.
Krátko po svojom příchode na Slovensko vy-
projektoval budovu Chemicko-technologickej
loading ...