Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 68
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0264
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
68


Mikuláš Galanda: Lúbostná hudba, kolorovaná kresba,
1935. Z archívu J. Glivického

Začiatkom júna 1937 som bol s dvoma trieda-
mi prostějovskej reálky na výlete po západnom
Slovensku. Po prehliadke Bratislavy som zašiel

na návštěvu k manželom Galandovcom na Tr-
navská ulicu č. 5. Večer sme zašli do kaviarne
Alžbetky, kde som sa videi s Míkulášom Ga-
landom naposledy. Počas srdečného rozhovoru
vytiahol Galanda svoj ski cár a nakreslil mi jed-
nu madonku a dve moje karikatúry. Manželia
Galandovci boli vo výbornom duševnom roz-
položení, těšili sa už na cestu na Svetovú vý-
stavu do Paríža.
V Paříži Galanda získal za svoje grafické die-
lo striebornú medailu a na jeseň sa zúčastnil
výstavy československého výtvarného umenia
v Moskvě. Koncom marca 1938 ešte vystavoval
v Bublané spolu so svojím priatel’om zo štúdií
v Prahe Mihom Malešom a s mariborským ma-
liarom Zoranom Mušičom v Jakopičevom pa-
vilóne (25. 3.-3. 4. 1938).
Keď sa vo februári 1938 konal v Bratislavě
zjazd členov i výboru Družstevnej práce, nemo-
hol som pre nedostatek času manželov Galan-
dových navštívit, ako som mal v úmysle. Na-
sledujúci deň som totiž s deputáciou výboru DP
cestoval do Modry, na hrob Eudovíta Štúra.
Položili sme tam veniec. Nad hrobom prehovoril
básník Jaroslav Seifert; jeho přejav prinieslo
marcové číslo Panoramy.7 A tak som sa s Mi-
kulášům Galandom už nikdy viac nestretol.
V posledných piatich mesiacoch svoj ho života
vytvořil Galanda ešte mnoho kresieb, akvare-
lov, gvašov, pastelov, temper, voskových tem-
per, olej o v i enkaustík. Bolo to velké tvořivé
vzopätie, naplněné snahou přiblížit sa k tradič-
nej slovenskej tematike celkom netradičným
spósobom. Nečakaná smrť toto vzopätie přetrhla
ešte uprostřed plného rozvoj a umělcových tvo-
řivých sil.

Poznámky

1 Bližšie o Galandovi: Mikuláš Galanda. Zborník
k příležitosti 10. výročia umelcovej smrti. (Studie A.
Giintherová a J. Vydra. Spomienky priatelov E. Fulla,
Fr. Reichentál, J. Mudroch, A. Müller. Bibliografie J.
Kálmán. Básně S. Žáry a J. Rak.) Bratislava, Výtvar-
ný odbor Umeleckej besedy slovenskej (1948); VACU-

LÍK, K.: Mikuláš Galanda. Obrazy, kresby, grafika.
Bratislava 1963; Dielo Mikuláša Galandu. Bratislava,
Slov. nár. galéria 1963 (katalog výstavy); jeho my-
šlienky: Pravda, krása, sen. Bratislava 1962.
2 Vyšla v edícii DAVu. Graficky knihu upravili a
obálku navrhli Vlado Clementis a Jaroslav Jareš.
loading ...