Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 95
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0291
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
95


Elena Haverlová: Šedý závěs, 1986. Foto H. Mófovská

slovenských učilišť pribúdajú v nasej tvorbě naj-
novšie prejavy, ktoré nás zbližujú s inonárod-
ným textilným dianím. Tieto javy, ktoré rezo-
novala už výstava Možnosti textilu (1986, zámok

Valtice) výrazné diferencuj ú nástupnú vlnu mla-
dých a stávajú sa v súčasnosti jedným z cha-
rakteristických sprievodných javov nášho vý-
vinu.

Poznámky
1 Vznik viacerých závesov od pätdesiatych rokov do-
tovala Slovenská národná galéria. Bližšie LUXOVA,
V. — TUČNÁ, D.: Československá tapiséria 1945—1975,
Bratislava 1978, s. 20 a n.
2 Triptych Velká Morava — Tisíc rokov poroby —
Súčasnosť, vznikol roku 1968. Nachádza sa v miestnosti
Státnej reprezentácie na Bratislavskou! hrade.
3 K. Orlíková absolvovala až roku 1974 na škole

úžitkového a dekoratívneho maliarstva u prof. O. Du-
baya. Ako jediná nevyšla z Matejkovej špeciálky.
4 Bližšie LUXOVÄ, V. — TUČNÁ, D.: c. d., s. 28.
5 Obidve autorky však ukončili štúdium už pod ve-
dením F. Gajdoša.
6 Po Matejkovej smrti roku 1972 viedol školu mo-
numentálneho maliarstva F. Gajdoš. Roku 1976 sa zria-
dilo pri Katedře úžitkového umenia oddelenie textilu,
loading ...