Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 97
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0293
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
97

Diela českých a moravských výtvarníkov

z osmich slovenských múzeí

MARTA HERUCOVÁ


Ján Kupecký: Portrét Anny Kataríny Scheidlinovej,
mědirytina, 45,6X29,5 cm, 1752, Pezinok, Malokarpat-
ské vinohradnícke muzeum. Foto T. Leixnerová

Už niekolko rokov prebieha druhostupňová
katalogizácia výtvarných zbierok múzeí a galérií
na Slovensku. Pracovala som na nej v expozí-
ciách a depozitároch v mestách: Hlohovec, Ko-
márno, Nové Zámky, Pezinok, Rimavská Sobota,
Rožňava, Svidník a Zvolen. V zbierkach ich mú-
zeí (okrem Nových Zámkov a Rožňavy) som sa
střetla s dielami českých či moravských umel-
cov. Keďže neraz išlo o málo známe i úplné ne-
známe umělecké práce, chcela by som sa o nich
zmienit. Uvádzam ich v poradí podl’a obdobia
ich vzniku.
Z prvej polovice 18. storočia pochádzajú tri
mědirytiny v Malokarpatskom múzeu v Pezin-
ku, vytvořené podlá předloh Jána Kupeckého
(1667—1740). Tento maliar českého pôvodu a
českobratského vierovyznania sa narodil v Pe-
zinku. V dome, v ktorom vyrastal, je samostatné
Múzeum J. Kupeckého. Rodina Kupeckých, po-
dobné ako mnoho iných českých exulantských
rodin, ktoré utékali po vestfálskem mieri před
tlakom politického a náboženského prenasledo-
vania i ťažkých hospodářských pomerov z čes-
kých krajin, sa usadila na západnom Slovensku,
kde našla novů existenciu. Rytina B. Vogela
zobrazuje Kupeckého portrét Justusa Jacobusa,
rytiny G. M. Preislera z roku 1743 portrét Frid-
richa Sicharta a z roku 1752 portrét Anny Ka-
taríny von Scheidlinovej.
Z konca 18. storočia pochádza sedem mědiry-
tin od Johanna Ernsta Mansfelda (1739—1796),
rodáka z Prahy, pósobiaceho vo Viedni, kde bol
členom tamojšej akadémie. Vlastivědné múzeum
vo Zvolene získalo grafiky z pozůstalosti rodiny
loading ...