Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Seite: 96
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0102
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
HUMAN AFFAIRS

je nový časopis, ktorý zaplní doterajšiu medzeru v ponuke časopisov vědeckého charakteru v oblasti spoločenských vied. Ide o humanisticky
a multidisciplinárne, resp. transdisciplinárne orientovaný časopis určený čitatelom u nás i v zahraničí. Časopis bude pokrývat’ rozsiahle
spektrum spoločenských vied, aj vo vztahu k umeniam a k prírodným védám. Popři tom bude prihliadať na specifikum Slovenska, na jeho
postavenie v strednej Europe a v Europe vôbec.
Human Affairs bude vychádzať dva rázy do roka v anglickom jazyku: rozsah bude 96 tlačených stráň. Popři článkoch bude časopis prinášať aj
informácie v podobě recenzií a správ o najvýznamnejších vědeckých publikáciách a podujatiach týkajúcich sa spomínaného tematického
okruhu.
Témy, o ktorých sa bude hovořit’ v prvých číslach časopisu budú pestré: kreativita a ideológia, humanizmus v historii, filozofia jazyka, poslanie
překladu v rozvoji kultúry a spoločnosti, kultúrny konflikt, tradícia a súčasnosť, problémy stredoeurópskeho regiónu, etika a politika,
bilingvizmus.
Předpokládaná cena jedného výtlačku je 37 Kčs. časopis bude rozšiřovat’ PNS a VEDA, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied.

OBJEDNÁVKA
Objednávám časopis HUMAN AFFAIRS
Meno/inštitúcia

Adresa
Podpis/pečiatka Dátum
VEDA, vydavatelstvo SAV, Klemensova 19, 814 30 Bratislava
loading ...