Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 177
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0187
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

Detail tabul'ovej malby z hlavného oltára farského kostola sv. Kríža v Križovanoch, okolo 1510—1520. Foto T. Leixnerová

známe zo zachovaných pamiatok i sprostredkova-
ne, z podania středověkých maliarov. Má kónický,
smerom nahor sa rozširujúci prehýbaný plášť s po-
zláteným horným okrajom, okolo středu nádoby
obieha plastický pozlátený prstenec. Im podobné
boli tvarovo příbuzné čaše na liatych nožkách. Ďal-
šími profánnymi zlatnickými prácami boli pokály,
ploché čiašky a lyžice.39 Kremnický inventář z roku
1541 spomínal pozlátený pokál s vrchnákom (silber
vergult kopp mit deckhen), pozostalosť Zellera
strieborný pokál na spósob skla (wais silbrein
koppl geformt als ain Glas). Strieborné nádoby
napodobujúce svoje analogie z iných materiálov
— napr. z dřeva, skla — sa opätovne vyskytovali
v stredoeurópskom gotickom zlatníctve. Nespomí-
najú ich iba dobové testamenty a inventáře,
v zbierkach muzea v Speyeri sa nachádza takáto
strieborná čaša zo 14. storočia; je věrnou napodo-

beninou dobových skleněných pohárov s natave-
nými bradavičkami na plášti.40 Kremnický inventář
z roku 1548 spomínal aj dve malé čiašky s nožkami
a pozláteným ráfom (zwey magöllel mit vergulten
raiffen und füssen). Maigeleinom nazývali v středo-
věku čaše z róznych materiálov — aj kovové; ne-
skôr sa tento názov používal iba pře označenie
istého druhu gotického skla — pre oblé nízké ča-
še.41
Z cínových artefaktov reprezentovali dobový
stolový riad zámožnějších domácností kanvice
a fTaše s rozličným objemom, ploché a hlboké misy,
taniere resp. ploché pláty, koreničky, slánky a mis-
ky na ehren. V Kammerhofe zapísali aj cínové
taniere v púzdre (ain futrál mit 12 zinnen thellern),
ktoré boli prispósobené na cestovný riad. Nádoby
z cínu — ploché, kruhové alebo štvorcové pláty,
misy a kanvice střetáme medzi rekvizitami prestre-

177
loading ...