Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 221
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0231
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
fan Bednář, Aurel Kajlich, Fedor Klimáček, Viliam
Chmel, Ervin Semian, Lubomír Kellenberger, Jo-
zef Vrtiak, Jozef Šturdík, Eudovít Ilečko). Vývino-
vo závažný bol hlavně přínos Benku. ktorého „ilus-
tračná tvorba spolu s komorným a monumentál-
nym maliarskym dielom je organickým celkom,
inspirovaným z totožných ideových zdrojov a za-
meraným na spoločný program : výtvarnú interpre-
táciu idey slovenskej zeme a člověka. Preto tak
harmonizuje umělecký výraz jeho obrazov so svoj-
rázom Slovenských uspávaniek, Slovenských roz-
právek, Slovenských piesní alebo s myšlienkovým
odkazom Sládkovičovho Detvana či Hviezdoslavo-
vej Hájnikovej ženy.“20 Predstavitelia prúdu vo vý-
vine ilustračnej tvorby, ideovo stmelení úsilím
o výtvarnú interpretáciu 1’udovej slovesnosti, boli
oporou pri budovaní základov modernej slovenskej
knižnej ilustrácie. Podstatným spósobom přispěl
do tohto vývinového procesu Eudovít Fulla „po-
dielom základného významu. Podielom osobitým,
nezatajujúcim vztahy k malbě, lež preto i prostým
konvenci! ilustračného rutinérstva. Podielom, kto-
rý zdórazňuje ludové a národné kořene a zvlášt-
nosti tvorby. Podielom tvořivým, neobmedzujúcim
sa na ilustrácie, smerujúcim k interpretácii, aktuali-
zícii a zdomácneniu v čase i priestore.“21
V metamorfózach výtvarného vývinu postupné
pribúdali dálšie tvořivé koncepcie, ktoré posunuli
vývin ilustrovanej krásnej knihy dopředu. Zaklada-
telský význam v tomto smere představuje výtvarné
dielo a pedagogická činnost’ Vincenta Hložníka.
„Svoju koncepciu Hložník neaplikuje mechanicky,
ale individuálně rieši konkrétny knižný titul, pri-
spósobujúc výrazové prostriedky charakteru lite-
rárneho diela. Striedavo dominuje raz kresliarsky,
raz grafický či maliarsky přístup alebo ich kombi-
nácia. Kompozície ilustrácií Vincenta Hložníka sú
plné života, dynamických gest, dramatických výra-
zov, kontrastných vzťahov detailov a celku, linií
a tvarov.“22 Vincent Hložník je hlavným predstavi-
telom knižnej ilustrácie vzťahujúcej sa k vydaniam
prekladov základných diel světověj literatúry, hlav-
ně určených deťom a mládeži.23 Svoje výtvarné ná-
hlady dokázal Vincent Hložník odovzdať svojím
žiakom, takže už od závěru páťdesiatych rokov
progresivně ilustrátorské úsilie umelca nachádza
plodnú odozvu v rozvetvujúcej sa špecializácii
knižných tvorcov.24 Významnou devíziou Hložní-
H. Wotte, Magalhaesova cesta okolo světa. Mladé létá 1979.
Titulná dvojstrana. Ilustrácie a grafická úprava Dušana Kállay


D’Aulnoy, Páví král'. Mladé létá 1980. Titulná dvojstrana. ilustrá-
cie Albín Brunovský, grafická úprava Lubomír KrátkýM. Válek, Básně. Slovenský spisovatel' 1983. Dvojstrana. Ilustrá-
cie Karol Ondreička, grafická úprava Jozef Gális

221
loading ...