Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 7.1995

Page: 6
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1995/0008
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6

JERZY KUB CZAK


Rye. 1. Fragment płyty z wyobrażeniem Palakosa. Odlew gipso-
wy. Wys. 215 cm. Schyłek II w. p.n.e. Kiermienczik. [Wg A. Smir-
now, Scytowie, Warszawa 1974, ił. 13]
się i w różny sposób interpretuje obfite źródła archeologiczne, a tym bar-
dziej kwestionuje wiarygodność nielicznych przekazów pisanych; nawet
sprawdzalne i dlatego powszechnie akceptowane informacje Herodota by-
wają uznawane za tendencyjne, niesamodzielne bądź wymyślone3. Nie tu
miejsce na referowanie odnośnych zapatrywań, ani też określanie włas-
nego stanowiska wobec zajadłych sporów, w każdym razie już z powy-
3 Por. np. B. A. Rybaków, Gierodotowa Skifija, Moskwa 1979 oraz H. Łowmiański,
Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Poznań 1986, s. 9
nn. a D. Fehling, Die Quellenangaben bei Herodot, Berlin 1971 oraz M. I. Artamonow,
Skifskoje carstwo, „Sowietskaja Archieołogija” 1972, nr 3.
loading ...