Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 7.1995

Page: 36
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1995/0038
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
36

JERZY K0BCZAK


Rye. 31. Fragment rzeźby nagrobnej w po-
staci wojownika. Wapień. Wys. 169 cm.
Krym, Nadieżda. VI/V w. p.n.e. [Wg Szulc,
op. cit. (1967), il. 1]


Ryc. 32. Fragment rzeźby nagrobnej
w postaci wojownika. Wapień. Wys.
ok. 170 cm. V w. p.n.e. Nadkubanie.
[Wg Anticznyje goroda siewiernogo
Priczernomorja, Moskwa 1953, s. 313,
il. 26]

ną postać kobiecą, być może boginię. Ponadto też przypuszcza, że w ma-
gazynach różnych muzeów regionalnych spoczywają dalsze zabytki tego
rodzaju. Zbadane obiekty odznaczają się właściwościami zarazem zbież-
nymi i rozbieżnymi. Przede wszystkim nie ma dwóch egzemplarzy takich
samych, do tego różnią się one samą strukturą i stylem. Trudno je zwać
posągami, zazwyczaj bowiem przypominają płyty, chociaż bywają i przy-
kłady bardziej uplastycznione, przy tym zaś, niezależnie od miejsca po-
chodzenia, obserwuje się dążność do większego uszczegółowienia, a na-
wet portretu fizjonomicznego. Są to jednak spostrzeżenia względne, gdyż
większość rzeźb przetrwała w niepełnym stanie, zwłaszcza bez głów. Dla-
tego też ich pełne wymiary są tylko przybliżone: od około jednego do pa-
nad dwóch metrów. Najistotniejsze jednak są wyobrażone na nich atry-
loading ...