Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 7.1995

Page: 95
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1995/0097
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
CNOTA I GRZECH W GDAŃSKIEJ TABLICY DZIESIĘCIORGA PRZYKAZAŃ

95


Ryc. 17. Tablica Dziesięciorga Przykazań, przykazanie 8: „Nie mów świadectwa fałszy-
wego”

czeniem, a także jako wzór prawidłowej procedury sądowej, w której wy-
słuchuje się wszystkich stron („audiatur et altera pars”)69. W tym chara-
kterze przedstawienia Zuzanny zdobiły sale sądowe70.
W kwaterze poświęconej przykazaniu dziewiątemu („Nie pożądaj żo-
ny bliźniego swego”) po lewej stronie znowu zaprezentowano grupę cnot-
liwych, noszących się sztywno osób; jedna z nich, trzymająca różaniec,
odwraca się w kierunku sceny grzesznej (il. 18). Scena ta ukazuje Dawi-
da i Betsabe, żonę Uriasza - na identyfikację tę wskazuje królewska god-
ność mężczyzny wyglądającego z okna, orientalny strój jego towarzysza,
pałacowy charakter budowli i personel dworski - muzykanci i sokolnik.

69 Por. W. Schild, Gerechtigkeitsbilder, (w:) Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der
europäischen Kunst, (red.) W. Pleister, W. Schild, Köln 1988, s. 155.
,0 Por. U. Lederle, Gerechtigkeitsdarstellungen in deutschen und niederländischen
Rathäusern, (Diss. Heidelberg) Philippsburg 1937, s. 31 n., która jako najwcześniejszy
przykład cytuje tkaninę powstałą około roku 1500, Berlin, Zamek. Około roku 1600 wyko-
nano obraz dla ratusza w Toruniu; Schild, op.cit., il. 244. Por. także: G. Kocher, Die Cau-
sa der Susanna. Ein Beitrag zum Thema der Gerechtigkeitsdarstellungen, „Forschungen
zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde”, 7, 1985, s. 47 nn. i G. Kornbluth,
The Susanna Crystal of Lothar II: Chastity, the Church, and Royal Justice, „Gesta”,
XXXI/1, 1992, s. 25 nn.
loading ...