Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 7.1995

Page: 134
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1995/0136
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
134

KONSTANTY KALINOWSKI


Ryc. 18. L. F. Roubiliac, Nagrobek Johna Argylla. Mo-
delletto. 1745. Londyn. Victoria and Albert Museum
(rep. wg Entwurf und Ausführung)

rzeźbiarskiego bywał, jak wyżej wspomniano, zaaprobowany przez zlece-
niodawcę projekt graficzny lub plastyczny. Zlecenie konkretnego dzieła
poprzedzać mógł konkurs lub zleceniodawca zwracał się równocześnie do
kilku artystów z propozycją przedłożenia projektu. Od artysty zależało
lung Katalog. Bruchsal 1981, t. 2, s. 25-27; P. Volk, J. B. Straub 1704-1784, München
1984, s. 10-41; tenże, Bildhauer als Zeichner. Zu einigen Entwürfen süddeutscher Rokoko-
bildhauer, „Kunst und Antiquitäten”, 1985, H. 2, s. 46-55; - M. Stehlik, Die Bildhaue-
rzeichnungen Josef Winterhaiders d.Ä. und Andreas Schweigis, (w:) Studien zur Werk-
stattpraxis..., s. 83-101.
loading ...