Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 8.1997

Page: 133
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1997/0135
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
KOBIETA WOBEC SEKSUALNOŚCI - PODPORZĄDKOWANA, UWIKŁANA CZY WYZWOLONA?

133

W artykule tym zwróciłam uwagę na kilka elementów działań podej-
mowanych przez Natalię LL. Dokonywany w omawianych pracach proces
uaktywnienia kobiety w sferze seksualnej jest możliwy dzięki przełamy-
waniu modelu obowiązującego w sztuce i poza nią, mówiącego, że dzieło
jest tworzone przez mężczyznę, dla mężczyzny i jego ma dotyczyć. Kiedy
przed płótnem czy też za aparatem fotograficznym staje kobieta, zostaje
przełamana pierwsza z tych zasad - to że artysta jest mężczyzną i dlate-
go to mężczyzna jest osobą decydującą o warunkach, na jakich może
w sztuce pojawić się kobieta. Wytwarza się możliwość wprowadzenia na
obszar sztuki elementów dotychczas na niej nie występujących, z czego
też Natalia LL z chęcią korzysta. Sfera seksualności kobiecej dotychczas
całkowicie spychana na margines i podporządkowana mężczyźnie, zostaje
w jej pracach wydobyta na plan pierwszy.
Natalia LL, podejmując wątek seksualności, wkracza w sferę bardzo
silnie strzeżoną przez struktury symboliczne i poprzez to wytwarza w
niej sytuację pełną napięcia. Mechanizmy, które rządzą w jej pracach tą
sferą i działaniami w niej dokonywanymi przez kobietę nie są już tymi,
jakie obowiązywały przez wieki. Powstaje jednak pytanie, jakie to me-
chanizmy? Na czym opierają swe działanie? Jak w ramach sztuki wyro-
słej na dominacji męskiej i nią przesiąkniętej można wprowadzać ele-
menty zasadniczo odmienne?

WOMAN AND SEXUALITY - SUBMISSION, INVOLVEMENT
OR LIBERATION?
ON SOME ASPECTS OF THE ART OF NATALIA LL FROM THE PERSPECTIVE
OF LACANIAN PSYCHOANALYSIS

Summary
The article presents an approach to the works of Natalia LL which takes into ac-
count a postmodem conception of the artisfs status, in particular its elements rela-
ted to his/her gender. In such a perspective, Natalia LL appears not as a universal
author, but as a female one - a woman active as a woman in the field of art. The sta-
tus of the artist has been based on the theory of Jacąues Lacan, referring to the prob-
lem of the formation of subjecfs identity. Lacan’s psychanalysis allows to approach
the work of art as a space constituted by symbolic structures characteristic of a given
culture and actions undertaken by the artist in the process of construction of a speci-
loading ...