Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 19
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0021
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

19

85. Kontakty artystyczne z Czechami w malarstwie gotyckim Śląska,
Pomorza Wschodniego, Wielkopolski i Kujaw, „Folia Historiae Artium”
t. XVI: 1980, s. 39-66.
86. Św. Stanisław czy św. Maurelius? Problem identyfikacji malowid-
ła ściennego w dolnym kościele św. Franciszka w Asyżu; „Informationes”,
nr 2, Rzym-Warszawa 1980; s. 29-35.
87. [Współaut. Jerzy Domasłowski, Marian Kornecki, Helena
Małkiewiczównal, Gotyckie malowidła ścienne w Polsce. Wyniki ba-
dań przeprowadzonych w latach 1974-1979, „Ochrona Zabytków”
R. XXXIII: 1980, nr 2(129) s. 116-164.
88. [Współaut. Ziemowit Michałowski], Badania konserwatorskie
obrazu Madonny z kościoła św. Jakuba w Toruniu, „Ochrona Zabytków”
R. XXXIII: 1980, nr 3(130), s. 231-144.
89. Uwagi na marginesie wystawy kolońskiej „Parlerowie i styl piękny
lat 1250-1450”, „SprPTPN”. Wydział Nauk o Sztuce, nr 97 za 1979 r., Po-
znań 1980, s. 9-12.

1981
90. Przewodnik po bazylice trzebnickiej i żywot świętej Jadwigi, Trzeb-
nica 1981, ss. 45, il. 5.
91. Gotyckie malowidła ścienne w Polsce. Wstęp oraz wersja niemiec-
kojęzyczna: Gotische War,dmalereien in Polen. Einleitung, (w:) Materiały
do katalogu gotyckich malowideł ściennych w Polsce. Materialen zum Ka-
talog gotischer Wandmalerei in Polen, pod red. A. Karłowskiej-Kamzo-
wej, Poznań 1981, s. 7-16; 83-94.
92. Polska południowo-zachodnia oraz wersja niemieckojęzyczna: Der
Siidwesten Polens; (w:) ibidem, s. 17-31, 95-112.
93. [Współaut. Jerzy Domasłowski] Polska północno-zachodnia
oraz wersja niemieckojęzyczna: Der Nordwesten Polens, (w:) ibidem, s.
33-40, 113-122.
94. [Współaut.: Jerzy Domasłowski], Polska centralna i uzupełnie-
nia do tomu I: Polska południowo-zachodnia oraz wersja niemieckoję-
zyczna: Zentralpolen und Erganzungen zum 1. Band: der Siidwesten Po-
lens, (w:) ibidem, s. 77-81, 163-168.
95. Introduction, (w:) Les relations artistiąues entre la Pologne, la
France, la Flandre et la Basse Rhenanie du XIIIe au XV siecle, pod red.
A. Karłowskiej-Kamzowej, Seria „Historia Sztuki”, nr 13, Poznań 1981, s.
7-8.
96. Importance des apports franęais pour le deueloppement de Vart got-
hiąue en Pologne, (w:) Les relations artistiąues entre la Pologne, la Fran-
ce, la Flandre et la Basse Renanie du XIIIe au XVe siecle, pod red. Karło-
wskiej-Kamzowej. Seria „Historia Sztuki”, nr 13, Poznań 1981, s. 27-34.
loading ...