Instytut Historii Sztuki <Posen> [Hrsg.]
Artium Quaestiones — 12.2001

Seite: 227
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2001/0229
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
KRYTYKA OBRAZU

227

(128 727), psów (49 991), domów (18 009), mieszkań (64 725), pralek
(35 060), lodówek (17 534), lamp ulicznych (142 090), ilość zużytej wody
(dostarczonej do mieszkań: 40070 litrów, wydalonej z mieszkań: 944 li-
trów) i użytych tulipanów (1 000 801) itp.'°
Krytyka modernistycznego obrazu, autonomicznego, pikturalnego
obiektu muzealnego, była totalna i radykalna, może jedna z najbardziej
radykalnych w Europie Środkowej lat sześćdziesiątych. Szła ona jednak
nie tyle w stronę samoreferencjalnej teorii sztuki, jak to miało miejsce
w części doświadczeń sztuki konceptualnej, ale - niejako zgodnie z ogól-
ną atmosferą Czechosłowacji tamtego czasu - w stronę stopienia sztuki


43. Stano Filko, 7 dni tworzenia/ 7 jours de la creation: 25.121965-31.12.1965 (Happsoc II),
wł. pr., repr. wg: S. Filko, op. cit.

i rzeczywistości, totalnego „przekroczenia granic” między nimi, jak pisał
cytowany tu kilkakrotnie Radislav Matuśtik. Również późniejsze działa-
nia typu Happsoc miały podobny, choć bardziej, jeżeli tak można powie-
dzieć, kameralny i konceptualny charakter: 7 dni tworzenia / 7 jours de
la creation: 25.121965-31.12.1965 (Happsoc II), to siedem prostych odcin-
ków arkusza papieru, z których każdy odnosi się do jednego dnia i zawie-
ra minimalne informacje (np. bilet na strip-tease w Paryżu, napisy „na
stanicy/ a la gare”, ,,PF), to jakby kolejne dni „tworzenia-życia” (il. 43).
W Happsoc III zaś sformułowano zaproszenie „światowej akcji” na teryto-
rium Czechosłowacji, po prostu do życia „tu i teraz”. W kolejnym, Hap-
psoc IV (1968), zaproszenie sformułowane w kilku językach na rysunku
rakiety przekroczyło już terytorium CSSR i nabrało wymiaru kosmiczne-
go: „1968 69-70-71 i lata następne umożliwią zaproszenie do PODRÓŻY
w KOSMOS, mentalnie i fizycznie, każdego według jego możliwości i po-
trzeb”76.

7o S. Filko, 1965-1969. Tuorba II, op. cit., s. nienumerowane.
76 Ibidem.
loading ...