Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 16.2005

Page: 228
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2005/0230
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
228

PAWEŁ POLIT

obrazu - nie musi służyć jego kodyfikacji - ale może w relacji równo-
rzędnej, rozszerzając lub modyfikując potoczne znaczenie obrazu, ekspo-
nując przy tym swe własności wizualne.
Tego rodzaju rozluźnienie relacji między obrazem i słowem dokonuje
się w utworach z kręgu poezji konkretnej autorstwa Stanisława Drożdża,
artysty podejmującego również poszukiwania w dziedzinie sztuki kon-
ceptualnej. Drożdż rezygnuje z efektu „wzmocnienia” znaczenia układu
znaków przez wpisanie ich w łatwy do rozpoznania obraz; model kali-
gramu zastępuje w jego pracach (na przykład w fotostacie zatytułowa-
nym Continuum (1973)) bardziej otwarta struktura podporządkowana
zasadzie jednolitej dystrybucji znaków na dwuwymiarowej płaszczyźnie
lub struktura wynikająca z formuły budowy o charakterze systemowym
bądź tautologicznym20. Przekaz tych prac bywa złożony, na przykład
umieszczona na podłodze galerii krata prostokątnych tablic z nadruko-
wanymi wzdłuż obwodu każdej z nich literami układającymi się tautolo-
gicznie w napis „koło”, w pracy pod tym samym tytułem z roku 1971,
stanowi partyturę działania odbiorcy, a zarazem komentuje czasowy
charakter jej percepcji. Według własnego określenia Drożdż tworzy „po-
jęciokształty”, w których za każdym razem dokonuje próby bezpośredniej
integracji pojęcia i kształtu bez pośrednictwa przedstawienia.


8. Stanisław Drożdż, bez tytułu, 1974, fragment

W serii dziesięciu wydruków komputerowych, wchodzących w skład
pracy Stanisława Drożdża bez tytułu (1974), wizerunki cyfr uporządko-
wanych w ciągu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, i zbudowanych z odpowiednio

20 O związkach „pojęciokształtów” Drożdża z unizmem Strzemińskiego pisał Adam
Szymczyk, Więcej znaczy, zanim znaczy, (w:) Stanisław Drożdż. Poezja konkretna 1968-
2003, red. A. Przywara, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa (w przygotowaniu).
loading ...