Instytut Historii Sztuki <Posen> [Hrsg.]
Artium Quaestiones — 21.2010

Seite: 94
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2010/0096
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
94

FILIP LIPIŃSKI

baru zapełnionego św. Mikołajem i jego reniferami, postaciami z Peanuts, kacz-
kami lub grupą króliczków obsadzonych jako „hoppery". Ten wybór i zróżnico-
wanie przeróbek może zachęcać do teoretycznego namysłu co do rozmaitych spo-
sobów wizualnego naśladownictwa i zawłaszczenia^.
Choć nie będę tu sporządzał taksonomii zawłaszczeń obrazu Hoppera,
to krótka, rozwijająca słowa Gaił Levin panorama recepcji jest niezbędna
do określenia skali zjawiska i punktu wyjścia dalszych rozważań^.
W latach osiemdziesiątych powstały liczne, lecz niewyszukane
malarskie pastisze Jastrzębi nocy. W Abg/HhauJs -ReeisJed (1980) Red
Grooms za barem namalował między innymi samego Hoppera, a ikono-
graficzną pustkę ulic wypełnił rozmaitymi przedmiotami (koszami na
śmieci)36. Kontrastujący z wcześniej powstałym obrazem tłok, miękka,
rozedrgana linia w miejscu precyzyjnej konstrukcji oraz żartobliwy ton
przedstawienia parodiują syntetyczny, „czysty" styl Jastrzębi 7zocy. Jego
hiperbolę stanowi z kolei seria „kosmicznych" pastiszów Marka Kosta-
biego37 - np. w Gree/znhcb Aeenae (1986), które jeszcze bardziej redukują
kolorystykę i formę obrazów Hoppera^s.
Jastrzębie /mcy stały się bardzo popularnym przedmiotem zawłasz-
czeń i graficznych transformacji. Jeden z użytkowników sieci na blogu
pt. AbgbtbanJs /oreuer zgromadził kolekcję 159 cytatów Jastrzębi 7iocy39.
Duża ich część pochodzi z odbywających się za pośrednictwem strony
internetowej W07J/7 1000 konkursów, których celem jest graficzne prze-
kształcanie m.in. znanych dzieł sztuki^. Obraz był również transformo-

G. Levin, Bctiearh Hopper s Lepacy /or He Arhs/s, (w:) eadem, Zń/ioarh Hopper. An
ZnHnade ZhoprapAy, New York, 2007, s. 730.
35 Poniższy przegląd nie jest wyczerpującym inwentarzem współczesnego funkcjo-
nowania obrazu, lecz jedynie zaznaczeniem popularności i różnorodności jego po-
wtórzeń; wiele dodatkowych informacji na ten temat można znaleźć pod hasłem ZVip/zZ-
AouoAs na popularnej stronie wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Nighthawks (dostęp:
11.01.2010).
36 Reprodukcja i krótkie omówienie w: G. Levin, Bchuarc/ Hopper s Lepacy /or He Ar-
ństs..., op. cit., s. 76.
37 Zob. M. Kostabi, Conoersańons ohH MarA Hostab/ (przedmowa: Thomasa McEvil-
ley), Boston-Tokyo 1996.
38 Zob. też: G. Constantine, VHcenZ HoppHp Barty <San<Zay MornHp (1982-1983) -
w barze Hoppera umieścił Van Gogha, za: G. Levin, BHuarb Hopper's Lepacy /br He Ar-
hsts..., op. cit., s. 741.
39 Zob. http://nighthawksforever.blogspot.com (dostęp: 11.09.2009). Mniejszą liczbę
przekształconego na rozmaite sposoby dzieła zamieszczono na znamiennie zatytułowanym
blogu Hopper ZZoZ/s Ouer Zn His Grace, czyli „Hopper przewraca się w grobie"; zob.
http://tonermishap.blogspot.com/2005/03/hopper-rolls-over-in-his-grave.html (dostęp: 11.
09.2009).
40 Zob. http://www.worthlOOO.com/default.asp?display=photography (dostęp: 11.09.
2009); niektóre z nich omówię w ostatniej części artykułu.
loading ...