Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 24.2013

Page: 320
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2013/0322
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
320

PRACE DRUKOWANE KSIĘDZA PROFESORA SZCZĘSNEGO DETTLOFFA (1878-1961)

diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz zabytki świeckie Wielkiego
Księstwa Poznańskiego i Prus Królewskich, czego w pełni nie zdołał jed-
nak zrealizować.
Ten stan rzeczy sprawia, iż oddając do użytku Czytelników propo-
nowaną tu postać bibliografii prac drukowanych wpisujących się w doro-
bek życia księdza Szczęsnego Dettloffa, jej autor ma pełną świadomość,
że zawarty w niej zespół możliwych aktualnie do zweryfikowania tek-
stów nie może uzurpować sobie prawa do absolutnej kompletności, jak-
kolwiek z pewnością niesie w sobie określony walor poznawczy, którego
osiągnięcie w tej skali po upływie pięćdziesięciu już lat od śmierci Księ-
dza Profesora nie byłoby możliwe bez poprzedzających obecne opracowa-
nie wcześniejszych zestawień bibliograficznych zrodzonych z trudu mo-
ich Poprzedników w osobach Piotra Skubiszewskiego i ks. Mariana
Banaszaka, a także życzliwej zachęty dla podjęcia raz jeszcze próby
ogarnięcia zapisem bibliograficznym całokształtu utrwalonej w słowie
drukowanym spuścizny Autora Wita Stosza, jakiej nie szczędziła nigdy
piszącemu te słowa, towarzysząc mu zawsze serdeczną myślą, kompe-
tentną radą i niezachwianą wiarą w sens i powodzenie tego przedsię-
wzięcia, wierna strażniczka pamięci życia i dzieła Księdza Profesora
Szczęsnego Dettloffa, historyk sztuki dr Zofia Białłowicz-Krygierowa.

Ryszard Piechowiak

Poznań, w grudniu 2011 roku
loading ...