Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Ostrowski, Jan K. [Editor]; Krasny, Piotr [Editor]; Betlej, Andrzej [Editor]; Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]; Małkiewicz, Adam [Honoree]
Praxis atque theoria: studia ofiarowane profesorowi Adamowi Małkiewiczowi — Kraków, 2006

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.26589#0123

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Juliusz A. Chrościcki
Instytut Historii Sztuki UW
Warszawa

PODBOJE I WJAZDY LUDWIKA XIV
NA OBRAZACH ADAMA VAN DER MEULENA*

Od czerwca do końca września r. 1998 w Muzeum Sztuk Pięknych
w Dijon zaprezentowano wystawę Na chwałę króla. Van der Meulen, malarz
podbojów Ludwika XIV, którąnastępnie przeniesiono do Muzeum Historycznego
miasta Luksemburga* 1. Przygotowano jąwe współpracy z muzeami francuskimi oraz
ze zbiorami publicznymi z Brukseli, Genewy, Londynu, Sankt-Petersburga i Sztok-
holmu, gromadząc ponad 140 rysunków i obrazów Van der Meulena. Był to pierw-
szy pokaz monograficzny malarza flamandzkiego w służbie króla francuskiego
w latach 1664-1690. Mój przyjazd do Dijon był związany również z inną wystawą
wMusée Magnin2 i zwiedzaniem Burgundii3.

Frans Van der Meulen urodził się przed 11 stycznia 1632 (data katolic-
kiego chrztu) w Brukseli, w zamożnej rodzinie notariusza. Przybrał później
imię Adam, stąd w słownikach i encyklopediach określany był jako Adam-
-Frans lub Adam.

Bruksela była stolicą katolickich Niderlandów Południowych rządzo-
nych przez króla Hiszpanii poprzez Infantów: Alberta (zm. 1621) i jego żonę
Izabelę Klarę Eugenię (zm. 1633). Okres po połowie XVII wieku, tzw.
unii z Hiszpanią, w historiografii belgijskiej nazwano „czasami kryzysu”.

*Pomimo wielokrotnych monitów autor nie uzyskał materiału ilustracyjnego
z Muzeum-Pałacu w Wilanowie, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz z Musée
National du Château de Versailles.

1 A la gloire du Roi. Van der Meulen, peintre des conquêtes de Louis XIV,
Musée des Beaux-Arts de Dijon, 9 juin au 28 septembre 1998, Musée d’Histoire de la
Ville de Luxembourg, 28 octobre 1998 au 17 janvier 1999,1998. Tam zebrana bibliogra-
fia na s. 329-334 (cyt. dalej Dijon 1998).

2 Eloge de la clarté. Un courant artistique au temps de Mazarin 1640—1660,
Dijon, Musée Magnin, 8 juin-27 septembre 1998, Le Mans, Musée de Tessè, 29 octo-
bre 1998-31 janvier 1999, Paris 1998. Obie wymienione wystawy przygotowywane były
przez Emmanuela Starcky’ego, który ostatnio jako generalny kurator dziedzictwa na-
rodowego i zastępca dyrektora Muzeów Francji wraz z Fabrice ’em Hergottem, dyrek-
torem Muzeów w Strasburgu, zrealizował wystawę: Cienie i światła, Cztery wieki
malarstwa francuskiego. Warszawa 2005, pokazywaną w Zamku Królewskim w War-
szawie (18 marca-19 czerwca 2005), a także w Budapeszcie i Bukareszcie.

3 Był to kolejny pobyt w Burgundii, tym razem w gościnie u prof. Andrzeja Nako-
va, w jego pięknym wiejskim domu, ze wspaniałą biblioteką. Zwiedzaliśmy wspólnie
opactwo w Vézelay.
 
Annotationen