Stolberg, Balthasar ; Barth, Johann Andreas
Exercitatio Philologica, Battologian Precum Gentibus Profanis Usitatam, Christianis Interdictam, è Matth: VI. 7. declarans — Wittenberg, 1679 [VD17 16:724239V]

Page: k
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/barth1679/0011
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
gva vulgus alicjvandoimponss, magnamhsbentvsm , ac fxpe
contingit» uccx iJJopotius , qvam exprirao & proprio digno*
scantur homincs. Atcjvehatc denominum impofitione as c*
§. ii. Revertar ad propositura. "Bssrlaptfaiv & QarfoXo-
ynvv iuone originis & prima» impositionis , balbutiem signisi-
cant,pra;sertiro egm , qvx insantibus communis eft. Deindo
garrulitatem notar,qvando & muita blateramus,ac sine dt-leclu
& ordine,qvkqvid in buccam venit,garrimus, eademqvefajpius
inepte, & magno cum saftidio repetimus & inculcamus. Bcvrjo-
Aoy/sehujusrnodi vitium>&apud Rhetores egegyaoias excefius,
cum immodice & Gnecausa utimur avvmvs/Ja, aut s^egyaoict'
Qvsde ipsis sacris literis non dubitavit tribuere Auguftinus
Steuchusapud Mfinfterum in prarfat: Bibliorum.cum ait» fermo-
nem Hebrnum fepe utt Tavnhoyia, (s frtqventius eadew incitlc4-
re^absg^uUa necesjttate,a$eritq[ve proprerea interpretem Vtilga-
tum Latinum egifte prudenter,<#w qv& semel inculcata fucrant,
non repttivitfUi sacit Hcbraifmus. Btne vero secn ,qvod hebrai-
cum nominavit fermorie.ConRatenimioter eruditos, singulas
lingvas fuos habere idiosifmos,qvi ibi ubi nati qvasifunr,orano-
nivim & majeftatero qvafi conciliant, qvzm amittunt, cumad
aliarum dialedtorum formam recuduntur. De Pleonafmis
graecorum,fcribitdoclisfia3us Woisius,annot: in Jsocratis Eva*
goram.p,^ 58.Qum degrttu verbU Uqventes^mtgsXx&v^-e. abun-
dare ea &ic\mus,plerumcft inteUigendum eft,$% dwXmij «JSwt ftct®
It.h. e. apudgnecos ea non (upervacanea essejn qvarum iingps fuam
bdbent ehgantiamfsdlatineexprimi na» necejfeejfe.ldem ante ob-
serv'averat,r?e /ermone EUiptico & defe&ivo. Qvg fi expendif-
fet Steuchus,haud opinor Tav%%oyiac labcra aspersilTet S. Scri-
pttuar. Forfitan hacarte etiam ufus eSt, ad coromendandam
Vuigats verfionisauthoritatem,qvam hacrationefonti hebraco
haiid obfcure prastuJit. Utiqve per roulta func in S. "Lite-
ris exempla tum cmvtuvvsziac , turo sfcegycitnac : plerumqvs
tamen pofterius eft sfcriyrllniov prions , vel h.-ber aliam
erophafio, In eo etiaro faiJunrur interpretes , cum Schemata
ifta Lingoar hebraea: ceu propria translcribunt. Contrarium
probavitex HomeroHefiodo,Sophocle,Ari(tcphane, : Platone &
B 2 Plutar-
loading ...