Duker, Alexander [Transl.]; Bartoli, Pietro Santo [Oth.]; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]
Vetervm Sepvlcra, Sev Mavsolea Romanorvm Et Etrvscorvm: Inventa In Vrbe Roma, Aliisqve Locis Celebribvs ; In quibus multa ad eruditionem monumenta continentur — Leiden, 1728

Page: 10
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1728/0012
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
IO

O R D O F I G U R A R U M.

\iiP

XLIII. Sepulcrum M. Antonii AntYi
Lupt, cum Infcriptione, in Vta
Oflienfi.
XLIV. Sepulcrum Q; Vibii, falfo

diBum fepulcrum Neronis.
Sepulcra fine nominibus , qua? ad

Reipublica? tempora pertinent.
XLV. lchnographta fepulcri veteris,
inter S. Sab<e & muros Rom<e ,■ cum
defcriptione fua.
XLVI. ProfpeBus ejufdem, qui de-

fcribitur.

XLVH. Sepukrum vetus, quodTt-

bure efl, in hortis Gentiltum, nbi

apparet Alexander cum Bucephalo.

XLVIII. Ahud eodem in loco, quod

aviculam habet mtra ctrculum.
XLSX. Altud Ttburtinum, fumptum
ex deltneatione Petrt de Cortona.
ln hoc Leo efl, qui creditur ejfe i-
dem tlle, qut pofttus efl ad prtmos
domus Barbertn<e gradm.
L. Ichnographia, & difpofitio fepul-
cri altertus, ad radtces Aventini,
quod puteum habet, idemque de-
fcribttur.
LI. Ichnographia fiepulcri veteris, in
Vta Portuenft, deficripta ex deli-
neatione, qu<e multos abhinc annos
adornata efi. lnventum efl in loco,
qui dtcitur Pantanellarum.
LII. ProfpeBus ejufidem. Caterum
obfcura ejus notitia fuperefl. Com-
paret effigies, & lapis inficriptio-
nis, fied fline fcrtptura.
LIII. lchnographia fepulcri in Vta
Aftnaria , extra portam S. ffoan-
nis, cum dejcripttone fiua.
LIV. Deformatio ejufdem & difpofi-
tio interior, cum defcripttone fua,
& menttone columna , qu<e in eo
inventa efl.
LV. Opus c<elatum, feu anaglyphum
Arc<e fepulcralis, qu<e tnventa futt
in pr<ecedenti fabrtca, hodte au-
tem in adtbus Barbertnis efl. Ex-
prtmuntur illo opere morbus &
mors defunBi, ut & illa, qu<e mor-
ti fiuccedunt; quemadmodum cym-
ba Charontts, &c.
LVI. Frontes utrinque , feu plutei

Arc<e ejufdem. In altera exprimi-
tur agnttto feu confeffio antmarum
exfijientt<e tn regtombus Jubterra-
neis: tn altera poen<e, quas credi-
derunt effe Qenttles apud tnferos,
Ixion tn rota tortus , Tantalus a-
quam ftttens , &< Saxum portans
Sifyp/jus.
LVII. Fragmentum tabula piBa ,flu-
men repr<ejentans. Infiflebat au-
tem Zoophoro exteriori fepulcri
pr<ecedentts.
LVJII. Ichnographia, & profpeBus
fepulcrt veterts extra portam Ma-
jorem, tn Vta Praneflina , quod
appellatur Taurus , cum deficri-
ptione fua.
LIX. Opus Muftvum, quod efi in pa-
vtmento cujujdam fepulcri in Vta
Afinaria. Reprajentat Sacerdo-
tem Cererts, currentem cum face &
papavertbus -, idemque deficribitur.
Sepulcra, qux ad tempora Impera-

torum pertinent.
LX. Ichnographia Pyramidis Caji
Ceflii , in Urbe Roma, cum de-
fcriptione fua.
LXI. Facies Pyramidis ejufdem ver-

fus Orientem, cum tnjcrtptione.
LXII. Difipofitio fieu defcriptio tnte-

rior Pyramidis ejujdem.
LXIII. Stylobates feu bafts fiatu<e ,
qu<e fuperftes manftt, cum inficrt-
ptione & defcriptione fua.
LXIV. Interius ante diB<e camer<e
fepulcralis latus, cum figurarum
difpofittone.
LXV. Figura prima, abfiniftra ubi
incipias. Foemina ftans, & tibias
manu tenens.
LX VI. Secunda figura, ubi ab fini-
fira inciptas. Foemtna fedens, ma-
nu menfie fiacra tmpofita.
LXVII. Ftgura prima, qu<e in alte-
ro latere occurttt. Foemtna fedens,
& tabulam , quafi infcriptam ,
manu tenens.
LXVIII. Figura fecunda & ultima.
Focmina flans, & urceolum atque
caniflrum tenens.
LXIX. ViBoria cum corona florttm,

w

d^

#«j:

b

m

Wffii,

'%■
loading ...