Duker, Alexander [Transl.]; Bartoli, Pietro Santo [Oth.]; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]
Vetervm Sepvlcra, Sev Mavsolea Romanorvm Et Etrvscorvm: Inventa In Vrbe Roma, Aliisqve Locis Celebribvs ; In quibus multa ad eruditionem monumenta continentur — Leiden, 1728

Page: 11
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1728/0013
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
'■Mmurum

Jubterra-
*#* credi-

! injeros }
ntalus a-
* portans

:iB* ,flu.

lebat au-

fepulcri

irofpeBus
tam Ma-
a , quod
n defcri-

efi in pa-
i in Fta
Sacerdo-
mface&'
fcribitur.
Impera-

idis Caji
cum de-

dem ver-
itione.
ptio mte-

r flatude ,
m infcri-

? camene
Hgurarum

'•niflra ubi
& tibias

<i ab fmi-
kns, ma-

g in alte-
<<ia fedens,
^criptam ,

isf ultima.
lum atque

ORDO FIGURARUM.

ii

a

florutn,

J Cr-1

&f montli, pi&a in laqueari ante-
diclae cella fepulcralts.

LXX. Fafa piBa quinque generum,
in eadem cella fepulcrali. Numero
tertio tabella piBa efl, qua ima-
gunculam habet, vafis incumbens
bafi.

LXXI. Ichnographia Maufolei Au-
gujii, quod dehneavtt Bufalinus ,
prope S. Rocci.

LXXU. Deformatio, feu profpeBus
ejufdem.

LXXIII. Sepulcrum , ut creditur,
Vergtlii, ad Pofdipum, prope Nea-
polin.

LXXIV. Defcribitur columna Tra-
)ana, qua pro fepulcro erat Traja-
no Imperatort.

LXXV. Ichkographia fepulcri, feu
Maufolei Imperatoris JElii Ha-
driani, quod appellatum fuit Mo-
les Hadriani, Sf deltneatum a
Labacco.

LXXVi. Difpoftio ejufdem & de-
fcriptio interior.

LXXVU, Antiquus ejufdem profpe-
Bus fecundum Labacum, ejufque
defcriptio.

LXXVlH. Facies ejufdem , qualem
nunc, cum caflellum S. Angelt di-
citur, habet.

LXXIX. Columna Antonina. Sepul-
crum M. Aurelti Antonim Impe-
ratoris, quod defcribitur.

LXXX. Sepulcrum Alexandri Seve-

ri Imperatoris , £f Julia Mam-

m<gne , in loco , qui dicitur Mons

frumentarius. Tum dtfpofitio ejus

&* defcriptio intertor.

LXXXI. Rorundem Arca fepulcralis,
mventa ibidem. Prater eorum i-
magines, fuperne recumbentes in
latus, repr<efentatur opus ctelatum,
quod fubtus eft. In eo confpicitur
Imperator fedens; & ftantes com-
parent milites ejns cum capttvis.

LXXXII. Sculptura pr<ecedenti oppo-
fita. H<ec in fella repr<efentat7m-
peratorem mortuum, cujus manum
Sacerdos, qui velatus efl, ofcula-
tur flexo genu. Hunc fequuntur
duo currus cum trop<ets , vafis &

fcutis, ad pompam fepidtur<e Im-
peratorts.

LXXXIII. Frontes ejufdem Arc<e.
In altera Imperator chlamydem
tantummodo humeris geflans aUo-
quttur mthtes, paratos adpugnam.
ln altera vtdentur fiantes tn pro-
ctnBu, 6f tturt ad praltum confu-
lere Augurem, ex fuperfttttoneGen-
ttltum Romanorum Htc fedens, &
lignum elaboratum , quod forjan
tnflrumentum ahquod efl, tn finu
habens, fe3 ipfe obfervat augurta,
& ttem focmtna qutedam, qug vt-
dentur eorum obfervattone latart,
quafi faventtbus aufptctts.

LXXXIV. f/as nobtliffmum, ctneri-
bm plenum, quod tn Arca prace-
dentt repertum futt, fe3 hodte vifi-
tur in Btbltotheca Barbertna.

LXXXV. Ejufdem vafis Sculptura ,
qu<£ varias exhtbet arbores. Dua
larva, qua ab anfts dependent, il-
lius vtdentur Sculpturam in duas
dividere partes, feu reprafenta-
tiones. Vna efl foemtnce ,faxis quafi
fepulcralibus incumbentis , fe3 re-
fpeBantis ad aliam, qua fedet ba-
culum feu fceptrum manu tenens,
& forfan reprafentat Proferpi-
nam; ab altera autem parte forfan
fedet Pluto. Altera reprafentatio
efl Proferpina, ferpentem infinu
habentts.

LXXXVI. Figura infculpta vafis pra-
cedentis fundo , qua veflitum
habet barbarum, fortaffe cujufi
dam efl Phtlofopht. Hac, ad os ad-
mota manu , vtdetur commendare
filentium.

LXXXVH, Ichnographia fepulcri Mtt-
natii Planci, quod Cajeta efl, de-
fumpta ex Bibltotheca Barberina,
Sf Sangallo.

LXXXVIII. ProfpeBus ejufdem cum
Infcripttone.

LXXXIX. Sepulcrum parts conjtigum,
Juhts Saturnince, 6f Caji Sulpicii
Clyti , quorum exhtbentur tmagt-
nes. Item fidehtas conjugahs indi-
catur perCanem, qutjuxta Infcrt-
ptionem eft.

C 2 Sepul-
loading ...