Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 02
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0030
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2 P I C T. V E T. I N C R Y P T. Ro MA N. T A B. I.

*w,i. c»p.4. ahifsimi confilii vir, ut ait Valerius Maximus, * quum iniquiffime domo ejedus
ad Volfcos tunc Romanis infeftos confugiflct , benigne ab eis exceptus , brevi
fummum apud illos imperium adeptus eft; ac frequenter Romanorum exerciti-
bus fufis, vidoriis aditum ad Urbis moenia Volfco militi ftruxit. Ex adeo pro-
pinqua hoftium obfidione magnu^Civitati timor eft injeclus . Mifti itaque femel
& iterum de pace ad Marciurrr-crratores quumque Romanus Populus, qui reo
non pepercerat, ad exuiem fupplex ire non detreftaflet, atrox tamen refponfum
retulit, nulloque paclo illius animum fle&ere , atque ab inccepto deterrere va-

, ;y ■ .,% luit. Mifsi ad eum deprecandum Legati , inquit Valerius * , nihilprofecerunt. Mifsi
deinde Sacerdotes cum infulis : aque fine efftBu redierunt. Stupebat Senatus : trepi-
dabat Topulus: viri pariter & mulieres exitium imminens lamentabantur. In tanto
itaque omnium civium difcrimine, Veturia Coriolani mater, & Volumnia uxor
ejus duos parvos ex Marcio ferens filios fecum , hoftium caftra petierunt: quo

« em^ ubi ventum eft , fimul ac filius matrem afpexit: * Expugnafti, inquit ille, & w-

ib\d. cifti iram mtam » Tatria , precibus hujus admotis : cujus utero te 9 quamvis merito

mihi invifam, donoftatimque ipfe, abduclis ex agro Romano legionibus, retro
ab Urbe caftra movit. Videre itaque eft Coriolanum num. rr, qui dextera ha-
ftam tenens, Ixva nititur clypeo, & Matris allocutionibus aures vi^etur prae-
bcre: indutum bicolori thorace, croceo & puniceo: necnon militari more, bre-
viori tunica crocei pariter coloris: denique rubro amiclu veluti praecindurrL,.
Vcturia vero mater num. 2. muliebri ftola, quae ufque ad imos pedes demifla
eft , crocei aeque coloris, induitur: caput fronte tenus obvolutum eft linteo quo-
dam caeruleo . Uxorem autem num. 3. albida talaris tunica , & puniceus amidlus
tegit. Alia denique mulieris effigies num.q.., quae cubito innkitur, oblonga pa-
riter tunica caerulei coloris induitur .

T A B U L A II

h Themu T,t\ ""W W~ Aud procul a Nymphaeo praedicto , quod feptem aula^jmlgo vocant *

rwZonfinii I-1 (quae fortafle fuerunt cellae quaedam didae caldariae^rrigidariae, ac

dttfbtf*. J| J| tepidariae pro vicinis proximis Titi Thermis de more conftru&ae ,}
quodam in horto prope Amphitheatrum Flavium , (vulgo Coloftaeum didum_,
a Coloftb , qui pofitus olim a Nerone in Aureae Dorrus veftibulo ftetit e re-
gione ejufdem Amphitheatri prope Sacram Viam , qua clivo afcenfus erat in
Palatinum collem,) fplendidas quafdam veterum aedificiorum reliquias praeterito
faeculo inventas accepimus: quae quidem aedificia ad eafdem Thermas fortafte fpe-
clarunt ; quas Trajanum, Hadrianum, eorumque in imperio fucceflbres auxhTe,
* Rom. ont. additifque fignis & pi&uris exornafle, Nardinus * refert. In his autem , quum
caj,. 10. rcpurgaretur locus , quamplura conclavia , & concameratae cryptoporticus, pi-
clis tabulis & vermiculato emblemate exornatae , deprehenfae funt; additis infu-
per piduras inter & emblemata modico intervallo difcreta variis plafticis to-
reumatis: quarum denique pavimenta lithoftrata erant, parvulis fcilicet coag-
mentata marmorum cruftis.
inqmrumprimo in praecipuo autem prioris conclavis loculamento, quod in hac fecunda ta-
bula exhibemus, pulcherrimam Apollinis imaginem ex vermiculato emblemate
confe&am, tamquam penicillo depiclam, videre erat: cjui quidem Apollo lauro
redimitus, & caerulea chlamyde indutus , quam fibula laevo humero fubnedit,
inftrumentum quoddam muficum, quod feptem ex fidibus conftat, lyrae haud
abfimile , leva manu pulfat. Bafi praeterca fuperirnpofitus afpicitur in orbiculata
quadam aedicula magnifice extrucla , cujus pondus quatuor ex corinthio genere
columnae fuftinent: cui quoque laureae phalerae non parvum afferunt ornamen-
tum. Neque hoc abs re,- laurus enim, quum poefis & divinationis fymbolum
efte dicatur, ideo Apollini dicata fuit; quin veteres, fi quis lauri frondes fub
pulvillo capiti fubje&as habuiffet, eum vera fomnia no&u vifurum putabant:
Vates autem, ea vefcentes plurimum habere auxilii ad futura colligcnda, exi-
ftimabartt . Praeterea ex ejufdem crematae ftrepitu ventura fe praefentire po!fe_,

b<sc ficlura i»
venta
loading ...