Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 04
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0032
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
''-Jlttera ejufdetH
Conc/avh tabti-
}a , in qua sido-
tiidcm fub ima-

^ P i C t» V e t. i ^ Crypt. Pvo m a n» T a b. I Vi

T A B U L A IV

ALtera haee depi&a tabula, cui coeruleum pariter aulaeum retrorfum efi.
ornamento, tres praefert imagines. Stat medius adolefcentulus quidam
num. i. fine tegmine , tempora lauro redimitus : laevo brachio fupra_<
%7ecT"*" " caput elato candidum inneclitur pallium , quod per dorfum a vertice dependens
alterius brachii cubito involvitur z dextera vero thyrfum retinet. Dextrorfum
autem & finiftrorfum binas videre eft mulieres, feu Bacchas, quarum altera^
nunu 2. colligatis partim crinibus , partim folutis, candida tegitur ftola ad ve-
ftigia ufque demiffa} fuper quam aliam fubalbidam induit pallam , media crura
pertingentem: geftatque viridem amidum, qui lateribus dextroque brachio in-
volvitur . Eft illi prseterea pe&us laevumque brachium croceo cingulo praecin-
clumj necnon orbicus quidam ornatus laevo in humero , crocei pariter colorisz
binas denique tibias manibus gerit , eafquc ori admotas inflat, digitifque par-
tim adduclis, partim reductis temperat* Tibiis autem ideo in Orgiis veteres ce-
* tij;- f< #at. ciniffe fcriptum reliquit Phurnutus, * ut quorumdam populorum mores refer-
Juit!a£>iBa°c'- rent, qui ad tibiam vindemias agere confueverunt . Xe^vreu inquit , Ji 7reAA9#
tuu Avteis nv ovyxaLudw r% xafTni, KSV ctMot; tqwioiq of>y<tvoig. Ttbia autem in ufu
eft apud plerofque, quando uvas decerpunt * botrofqut colligunt * Baccharum vero al-
tera num> 3. crine fluxo, tympanum feu crepitaculum dextera quatit: quo pari-
ter veteres in Orgiis, ut refert Athenaeus, utebantur : laeva thyrfum five fe-
rulam detinet. Haec autem talari fme manicis tunica punicea induitur; illique
eft infuper croceus ami&us, qui e lateribus ad genua ufque dependet.

Animadvertendum praeterea eft, hujus piclurae auclorem fub imagine Bac-
chi Adonem nobis exhibere voluilfe 3 neque abs re; Adonis enim idem cunu.
*Ep<£.ik Baccho Deus eft habitus juxta Aufonmm *:

B&ityp cfi faounv, cw cpdifMvotg tfiStovm. Ideft:
Bacchus fum in vivis, in defunBis Aidoneus.
*£#^*9; Et alias * *

Ogygia we Bacchum vocdt t

Ofrrin Aigyptus putat:

Myft& Thanacen nominanti ■ 1

Dionyfon Indi exiftimantt

Romana Sacra Liberum i

Arabica gens Adoneumi

Lucaniacus *Vantheum *

\*.??qi$f. Q^od quidem cum Plutarchi * fententia apprime facit , qui Adonem eumdem
tdu. Lum.pa-%c Bacchum habitum fuifte docet i ideoque iimillimis quibufdam caeremoniis in
Ttit** f"£' utrorumque Sacris veteres ufos fuiffe fcribit. Hinc eft , quod proxima tabula_>
tres Charites exhibentur quas Veneris & Liberi fllias effe quidam arbitrarunt,
*L)b.x.&ncid. ut refert Servius ad illum Vergilii locum.* * r ~r • ———^ at ^mor ille
wfiH* Matris Aciddlia. HlaS harum audor tabularum Veneri Bacchoque , quos prio-
res exhibent tabulae, faltanteS addidit , veluti parentum laetitiam profequi vi-
derentur. Laurus denique, quo Adonis caput redimitur, illum cum Apollino
*L;b.x. w-& Sole eumdem effe, juxta Macrobii * fententiam* palam facit.

nal. caj>.iu J

T A B U L A V

Tertia cjnfdcm M

"^kUinta haecTabula tres Nymphas, five potius Charites, pedibus choreas
tlttacL I 1 PIaudentes compleditur: quarum quidem corporum motiones atque ge-
%£feSd*' vcnn^'l^^i videntur . Hlarum enim altera , n. 1. poftica corporis

emt ob.ben- ^^^m ' parte fuperne denudata, croceum quoddam linteum, fubtus candi-
diim , gerit quod dextero ab humero dependens, vehementiori deinde falta-
tionis motu concuffum, & ven.tulo inflatum, ad laevam, deteclo dorfo, rejici-
feur; ac denuo ad dexteram revocatum coxendices cruraque fuperintegit. Altera
loading ...