Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 17
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0045
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
PlCT. V E T. i n CrYPT, RoM AN, T a B, XI. 1/

nobis cxhiberi credcret : quas quidcm Tabulas in Exquiliis pariter repcrtas,
quodam in hortulo feptem Aulis finitimo, praeterita aetas in lucem protulit. Ipfe
tanti viri judicium fequi praecipuae mihi gloria? duco.

Cererem profe&o frumenta invenifle , quum antea homines glande vefce-
rentur, atque ob id Deam fuifle judicatam, Plinius tradit. * Eleufinii itaque^» *L'k-7-Nam'-
tanti benencn memores, haec facra m ejufdcm nonorem mltituerunt. Lucrctius s?>
tamen eorumdem auclores Athenienfes fuifle fcribit, dum ait: * *ubMmio.

Trimx frugiferos fastus mortalibus apris

Bididerunt quondam praclaro nomine Atben&%

Et recreaverunt njitam, legefque rogarunt:
Verum cum Athenienfes Legum latores principes fuhTe docet, eofdem Thefmo-
phoria facra inftituifle videtur innuere : Qi^(A9<t>ipt(t enim a Legum latione dicla
fuere; Hinc Gi<rLio<pofos , nempe Legifera, Ceres quoque appellata eft^ Ovidius*: *lv^.m^.

Trima Ceres unco glebam dimovit aratro,

frima dedit fruges, alimentaque mitia terris ,

T*rima dedit leges , Cereris funt omnia munus .
^Egyptii vcro Ifin fuam triticum & hardeum primam inveniffe fibi perfuaferant.
Hinc Diodorus * Ifidem Cererem efle interpretatur. Herodotus infuper : Ifis,
inquit, * efl ea , qucz Graeca lingua dicitur Awpi^p > Ceres. Quocirca Sacra Cereris V.
Eleufinae non effe diflimilia Ifidos accepimus . Jam vero ipfum Deae fimulacrum \*f%w£
hac in Tabula omnium primum nobis fefc offert confpiciendum, n. i. quae tih*
Dea velato capite, caeterarum more Dearum , frondeo redimita ferto, & qua-
rumdam manipulum herbarum manu gerens , inter omnes media fedet : quae
quidem herbae Verno^ tempore eidem in facrificium oiferri confueverunt , uti
docct Cornutus. * Ftfi £l ro ictf, inquit, AvuvrPi y*9w dvxo-i, umrdL n&cuS\dLc £ -yt- *■ Lib.de Nat.

~ *nJ » ty A ' ^ a * > ~ » /„ »t-> „ / ' D s<~ Deor cat.^t.cul

&tg. idbvng x^oct[ovrci, Kcu ctipSwiat &vroig iAmf* cWaxwratj At Verno tempore Cereri a,*<£m>&.
virentem herbam cum lufu & gaudio facrificanti videntes illam vigorem emittere fe- VcftA'
gett, ac abundantia fpem protendere. Hinc etiam apud Romanorum vctercs facra
ei Vere novo fieri folita literis proditum eft: atque A. d. V. Idus Aprilis Ce-
reales ludi in ejufdem honorem exhibebantur $ qui Circenfes etiam dicuntur ,
eo quod Cereales ludi in Circo quoque haberentur. Eadem infuper Dea flava
induitur ftola , fcilicet, ut flavum ariftarum colorem nobis repraefentaret; quare
illam faepe apud Poetas flavam appellatam legere eft: Ovidius *A *^.3.^0,,
Flava Ceres tenues fpids redimita capillos. . _ *

Proximevero ftantem confpicimus adolefcentulam, n. 2., quae panter fron*
dibus redimita , coerulea palla, ac puniceo induitur amiclu, dextraque Lancem
geftat, novarum frugum primitiis fortaffe repletam, quas veteres numinibus
offerre confueverunt orantis autem fpeciem habet, ut Dea munus oblatum be-
nigne, & non gravate accipiat. Aiiger praeterea Genius num. 3. viridi indutus
talari tunica , dextera virgulam gerit , laevamque colloquenti fimilis attollit.
Color fane viridis Veris tempus indicat, quod fortaffe hujufmodi imago nobis
exhibet, ficuti & quae proxima cernitur viridis fafcia; neque abs re , hujuf-
modi namque Eleufmia facra Veris tempore peragi in more pofitum fuit. For-
taffe quoque hujufmodi ftmulacro Iridem exhiberi, quam aligeram effe decet»
eique proximam arcuati Circuli partem, Coelefti arcui haud abfimilem effe, fa-
cile mihi perfuaderem ; dummodo illius color ab eis , quos nobis depingunt Poe- (
tae, adeo non difcreparet; eoque magis hoc mihi in animum inducerem, quod
adventante Veris tempore Iridem ferme in nubibus expreflam confpicimus. Hu-
jufmodi quidem ccelcftis arcus a Tibullo * Imbrifer didus eft; quumque ejus
humiditate fegetes uberius fuccrefcant, a Cereris myfteriis minime abhorret.wr'44"
Iride infuper Thaumantis, nempe admrationis, ex Eleclra filiam efle veteres
commenti funt; cujus rei rationem affert Cicero: * Cur autem , inquit, arcus*^-^^-
fpecies non in Deorum numero reponatur ? Eft enim pukher , & ob eam caufam, quia
fpeciem habtt admirabilem , Thaumante dicitur effe nata . Nempe a Graeco verbo
*3>auiW^/, admirari, hinc Thaumantias ab Ovidio appellatur: * *w.
Roratis lujtravit aquis Thaumantias Lris.

2 E Ver-
loading ...