Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 47
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0093
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
P r C T. V ET# I N S E P V L. N A S O N. T A B. V 11. 47

Poeta cnim, quamvis animabus corpore cafiis corporeas tribuat adiones & mo-

tus, re tamen vera eas vanis tantum umbris, fomno, & ventis fimiles effe fate-

tur. In quo fane Vergilius Homericum Uly/fem imitatus eft, quem umbra ma-

tris Anticlese, quum eam ampledi vellet, ter itidem fruftrata eft *. Verunu tyfii.***

Dantes magis poetice in fuo Inferno, de Vergilii umbra vcrba faciens, eum vere

& abfque vana rei imagine fuas tetigiffe manus narrat *; *hinfir.Qnu

Et poicbe la fua mano a la mia porfe. **'

Toft ubi jam Vates dexteram complexus euntis.
Cetcrum, adeo firma & conftans erat perfuafio veterum, fe eos, qu0s in
hac vita dilexhTent, iterum vifuros, & cum iifdem verfaturos, vitamque bea-
tam acluros eife in Campis Elyfiis , ut referente Piatone * nonnulli fpe ducti, * i» ph*don<
feeorum,quos hic caros tabuiffent, jucundo afpeclu poft^fata fruituros, fponte ^fJZte.
mortem obire decreverint, FloMo/ cT>i, inquit ille, hovng ri^Xnony elc d<Pv i^eiv vni
rctvrng ctyofxivoi ng ix<ari£og > rrsq rQ o\|/e<r3>au rt i%£ m iiaSvuxv, *j %uvi<n<Q>ct\. NLulti fpon-
tc voluerunt ad Inferos proficifci , fperantes eos ibi <videre, cum eifque verfari, quos
amaverant .

Quod vero ad juvenem attinet, cibum in patina ferentem, is nos admonet
moris, defunctis epulas apponendi, Deofque Manes placandi; ex quo fane more,
nimirum a ferendis ad tumulum epulis, nomen mutuarunt feriae illae Romano-
rum , Diis Manibus dicatae, Feraha didae, ut docet Varro hifce vcrbis: Ftrialta
ab Inferis , & a ferendo , cjuod ferunt tunc epulas ad fepulcrum , quibus jus ihi pa-
rentare. Necnon Ovidius *: Lrt'^ FaJf'

Hanc , quia jufta ferunt, dixere Feralia lucem ,■
Vhima placandis Manibus illa dies .

Quin ab hujufmodi Parentum officio Tarentalia quoque appellata fuere con-
vivia illa, quae in parentura aut propinquorum funeribus fieri confueverunt; &
Tarcntaks dies , quibus folemnes epulae ad mortuorum fepulcra folent afFerri. II-
las nimirum epulas defunclis fuis gratas fore credebant, quippe quibus illi vefce-
rentur & uterentur, quamvis adeo procui a nobis vitam degerent. Quos tamen
faife deridet Lucianus, a quo filius mortuus patrem fuum reprehendere fingitur,
quod aram fepuicralem ornaret coronis , eique infunderet Vinum & delicatifli-
mos cibos, odorefque flammis adoieret. Tf A 6 vttI» t£ rdcpov Ai&og i<?z<pctvo6fj,ivoc.
(inquit ille *) rl vimv JWtcu rov ctKpctrov 3hneiv; ri vouiQTi %ct-nt<?ct%eiv ctvrov^og nuctg, *DeLusa,EdU.

LiUfi r$ AcPtf <PUfy<rrcu, rd /lSjj yp im $S Kctrttycrum kcu ojutoi dfctn. oT/ucu, cdg ro Mi/.rm.upa£.
jMjj voslfJLiorcvmv <?$ t&f&MVzruivwv, d Kcvn-vcg ^r^Xctf^oov, ctvoo eig rov ovpczvov oiyircu, ^trj-
$iv n yi/JLctg dvYiarctg rtg icctroo. ro <A ytctrctXetmuwav, rixavig, ctypeiov, iidig ei fun rnv dm^ov
y/u&g <rireiS7tj 7ii<zirtAvK&rt. %k xrog ct<rmg$g, %Ji ctKctfirog y\ t« TlX^roavoq df^y im-
MAomv nfXdig d ctVcpo^Ao?, ivct 7ntf vfj>£v to ww fMrct&AAod(MSct. Id eft: Qjid autem
faxum, quodfepulcro imponitur * , coronis ornatum i Aut qutd valet, quod * merum *onmmommcn-
infunditis ? Num putatis illud ad nos diftillaturum, & ad Orcum ufqut permeatu- %fofuclfomb^~
mtn* Nam de parentalibus ipfi quoque, ni fallor, videtis , quod ex apparatu potifsi~e'^'^f^
mum ad nos redirc debuerat, id fumo correptum, furfum in ccelum abire; neque quic- «r«» *b

. . r t-rt 1 r /1 7 n .1. • r ontifuh, quotin

quam juvare nos, qm tnjeme agimus . rorro quod juperejt, pul-vts ejt inutilis , ntji mgrbum capua,
creditis nos cinere vcfci . Non eft ufque adeo fterile Tlutonis regnumi neque nos defth l™ %™ep*"u*_
tuit afphodelus, ut a nobis cibos huc deportemus. Alphodeli autem nomine Lucianus •
intelligit herbam plebejam ac vilem , ut ex hoc aliifque locis colligere licet Sumf»d\jr**ttl
eaque innuit viditare manes, apud quos nulius luxus, nulla fit ambitio *, q^ nUXdX
melius hanc confuetudinem irrideat.

JEaeid.

* -i)t ad hunc lo-

TABULA VIII-

bsrt. Cognat,

Lutonis & Proferpinae imaginem tertius exhibet loculus . Pluto itaque_>
(n. i.) fedens, dextera regale fceptrum detinet, eique eft caput fere fron-
te tenus palho violaceo opertum: luperiore corpons parte nudata , 6c Prorcrp

Tert'm cjufdctn
tatcris /ocu/us, in
quo P/utonis &
in<e imci'

vuitu ad feveritatem compofito, ut Jovem Stygium agnofcas, quo nomine eum £Zlr;jfti
veteres donarunt, quod regnum Inferorum obtineret. Quem propter fedet Pro- f^mm dt'

N fer-
loading ...