Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 58
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0104
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
$8 Pict. Vet. in Sepul. Nason. Tab. XXI.

ctura integra ac minime laefa reperta fuit; in altero vero, quod januae imminet,
& literaS. defignat, temporis injuria corrupta efh ex eo enim pi&urae una cum
parte tectorii quadraturae majoris, quae in medio eft, deciderant; idque ea de_,
cauffa, quod humoris & aeris injuriae magis fuerat obnoxia. Notatur in hac Ta-
bula , adfcripto titulo, locus ille, .quem longi aevi inclementia ornamentis fuis
cxpoliavit.

Jam vero quadrata in Tabula, quae media eft, atque in ipfo teftudinis cen-
tro, depi&us eft Pegafus alatus intra circulum five orbem, quem ornamenta gy-
pfea in modum coronae prsecingunt. (n. i.) In hujus autem circuli ambitu qua-
tuor encarpi in hemicyclum curvati confpiciuntur, quibus interfitae funt figurae
exiguae , Deum Terminum exhibenteS; a quibus binae rofae, incurvae, & leviter
a fummo inflexae, in diverfum exeunt. Hic infuper circulus intra o&anguiurrL,
concluditur: (n. 2.) Cui a quatuor lateribus contigua funt quatuor quadrata^ ,
diverforum animalium venationes exhibentia . (n. }•) Venationes excipiunt qua-
tuor alia fpatia quadrata, paulo longiora ; quorum tamen anguli extremi ab an-
gulis quadrati majoris in quatuor lateribus franguntur ac terminantur. In hifce
autem fingulis fpatiis duae depi&ae funt figurae, tres circiter palmos & dimidium
altae (exa&a ad morem noftri temporis menfura) a quibus quatuor anni tem-
pora exprefla videre eft. (n. 4-) Praeterea in intervallis, quae fpatiis hifce inter-
jeda funt, quatuor lunae dimidiatae, five hemicycli, finguii tamen in fmgulis te-
ftudinis lateralibus fpedantur. (n. $.) Hemicycli laterales finguii duas^comple-
ctuntur figuras. Ex iis autem , qui in camerae capitibus exftant, unus decidit ,
alter vero fuperftes adhuc hortum feptum cum duobus cervis, quos canes infe-
quuntur, exhibet. In fpatiis denique, quae inter hujufmodi hemicycla media_,
funt, nonnulla depicta animalia confpicimus, veluti boves, capras, & canes, (n.6.)
quae ad anni tempora fpectare videntur.

Atque haec de teftudinis ornamentis generatim atque univerfc a nobis dicla
funt; modo verd lingillatim de omnibus verba faciemus,

T A B U L A XXII-

Eaimommn- W ^ E Apfidis ornamentis di&uri, a quatuor anni temporibus initium fa-
tafmguiatm ob m ciemus; quibus omnibus Ver praecedit longe, quod a latere dextcro ex-

ocu/os ponuntur. JB J- . i • • i o £. ~ • -i

^c primo qua- ^ Jr hibetur, atque mgredientibus, & cameram fulpicientibus e regione_,
rTdTpmma. oppontum eft. Confpicitur nimirum Nympha in numerum cum juvene Paftore
murflomZm ludens ,• quae manuum altera calathum florum , ex juncis textum , praefert: ai-
ixblZJ?rhl[c tera vcro Aorem ex caule decerptum retinens. Nudus cum ea faltat paftor , ca-
pram collo geftans, cujus pedes altera manu ftringit: altera vero pedum, five
aduncum baculum paftoralem, cujus ufus eft in pedibus caprarum & aliorum_.
pecorum retinendis.

Ad hanc rem fcribit Plinius, capras concipere menfe Novembri, & parere
menfe Martio, Vere ineunte: Concipiunt, inquit ille , Novembri menfe, ut Martio
pariant, turgefcentibus virjrultis. Tunc nimirum, quum revirefcunt horti & campi,
capellae lacte replentur, & foetus enituntur. Hinc eft, quod in fepulcralibus, aliif-
que marmoribus, quibus eaedem anni Horae incifae apparent, ad pedes Veris con-
fpicitur capra, vel caprimulgus, qui ejus uberapremit. Hujus denique Nymphae
ftola, five tunica fine manicis, eft oblonga & talaris, violacei coloris, quam fi-
bula pectori fubnedit amiculum vero, quod ab humeris demhTum in finu com-
plicatur , flavi coloris eft. Quibus fane figuris interjecta furgit Pyramis, rofis
extruclas furgit autem ex quodam vafculo, foliis & floribus ornato: idemque^,
ornamenti genus in tribus etiam 3 quae fequuntur , Tabulis occurrit.

TA-
loading ...