Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 97
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0171
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
V

VETERUM MuSIVORUM et PlCTURARUM.

Hinc una earum ipfum comis arreptum ad fe trahere videtur. Altera carurru
cantharo innixa eft, ex quo aqua jugiter emanat. Ad rem omnino facit Roma-
na infcriptio fonti reftituto appofita:

Terdiderat laticum long&va incuria curfus ,

Quos ttbi nunc pleno cantharus orevomit.
Inde finiftrorfum alius fimilis cantharus ad radices montis, cujus nomen habe-
tur apud eumdem poetam: *

Hic erat Arganti TPeg* fub vertice montis ,

Grata domus nymphis humida Thynia/in.
Unum fuhfe ex Argonautis Hylam & ex Theocrito *, & ex eodem Valerio *J?ytf'$":
colligimus. Ipfe autem Theocrit us valde ad rem noftram totam hanc fabulam
narrat dicens, Argonautas, quum in Hellefpontum veniflent, portum cepiffe in
Propontide. Et quum egreffi effent in ^ttus Hercules , qui Hylam deperibat, &
Telamon coenam appararunt, cujus gratia Hylas aquam haufturus fluvium, feu
fontem proximum petiit:

K' a%&> Y'Act? 0 %CLV$>0Q VcPoOf Cpkl^OTTlOV OlfOOv &c.

KetXrtiov dyyog iyav. ra^cL <^ KfdLvcuv ivonm
lYjULtvcj) iv xoopoo.

Ut hic ex amuuuri apparet, nempe & vas aereum , & fons humili in loco. Apol-
lonius, & Valerius Flaccus ab una raptum Nympha Hylam fabulati funt; cujus
nomen etiam idem Flaccus * recenfuit, Dryopenque appellavit. Verum hoc mini- *********
me refpondet noftro huic mufivo. Bene vero reipondent, qux in laudato Theo-4^''
criti Idyllio fubfequuntur, carmina:

Y/ctT/ <P' iv (JbiOSOd VV/ACpdLl ^fOV CLpri(0V70

"Nv/mcpcu ctx.oiunroi, JWou 3?cw dyfoioorcug
THvvfxcL MctA/?, ectp 3»' ofococcL Ni^act
Hroi o Jtapo? g/zsrar^e 7nr6o 7ioAv\clvcHcl Kfootrrov
Bct-J/cu in&eiyo/Jhjoc.. rtu £ {v y^i /zff£<rcu tcbvaw/
Hctcrctcov ^ctp ifOOg cL7tft\cLg (pptycLg cty>i<pg>tctAu\J/gy

In media vero unda Nympha chorum infiituebant, , \

Nympha pervigiles, metuenda T>ea rufiicis

Eunica, & Malis , # ver afpiciens Nycheja

Jamque puer admovebat fonti urnam multa capacem aqua

Eam immergere fefiinans. Illte niero omnes manui ejus inhaferunt ,

Qmnium enim amor teneras mentes occupaverat.
Hic enim videre eft, quod Theocritus nobis ob oculos pofuit; namque in media
unda, vel fcopulis innixse ftant nynaphae, quae tres funt, fcilicet Eunica, Ma-
lis, & Nycheja, & puer aquie admovet urnam, & duae earum illi manus ini-
ciunt, eumque praecipitem in aquam pertrahere conantur. Valerius Flaccus il-
lum demerfum effe narrat, dum cervum infequeretur, non vero a nymphis ejus
amore captis in undas tradum. Quamobrem quum videamus pi&orem Graecos
potius, quamLatinos audores fequutum effe, credendum quoque eft, illum non
Latinum, fed natione Grajum fuhTe , uti omnes ea tempeftate fuerunt artifices.
Najades vero armillis ornatas confpicimus, & arundineis frondibus caput redi-
mitas, ut fluviorum numinibus mos erat, de qua re vide noftras ad Romae Sub-
terraneae fculpturas Animadverfiones Tom. i. pag. no. Sub hujus fabulae delinea-
tione velum obpanfum dependet, in cujus limbo tam in exteriore, quam inte-
riore parte varix adfunt ^gyptiorum figurae facibus, candelabris, lychnuchis
accenfis, aliifque ad facra pertinentibus inftrudae inftrumentis, quae figuraelych-
napfiam concelebrare autumo. Erat autem lychnapfia, quae a Graecis etiam Au^-
voxcLiicL appellatur, ideft accenjio hcernarum, quod feftum apud ^gyptios, cujus
mentio habetur in veteri Kalendario Bucheriano, pridie idus Augufti celebrari ^
folitum erat. -^Egyptios enim lucernarum inventores praedicant Clemens * Ale-
xandrinus, & Eufebius * . Quomodo autem haec folemnitas perageretur , ex He-^>w^
rodoto * difcere poftiimus . Namque ille difertiffimis verbis narrat, ^gyptios E*«»s.r>i>r
nodurno tempore fub dio univerfim commorantes, circum domos lucernas accen- * Htndot. rnr.

de- Xmt-61m
loading ...