Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 110
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0184
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I 10

N

NEptuno quare delphinus, & tridens tribuantur . 28.
Nili fiu/ii ineremeutu.n , & receffus per Sphingem figni-

ficatnr . . 9-

Nuptas ad maritale thalamum ducendi ratio apud Veteres. 102.103.
Nymph*um vulgo le fette Jale quid, & ubi, 2.

o

ORgia Bacchi, quam nefanda . to. 21.

Ovidii Nafonis lapis fepulcralis . 42-

Ejufdem horti ubi. 45*

Rcfk apud Vetefes fingularis crinium, & menfarurn ornatus . 27
i Aurcra lacrse.

P

An quibus cum Diis idem habitus , & quare hirci capite do-

49

natus .

Papaver Cereri offerri folitum .
Farentali? unde di6ta.
Paridis' fabula .

Pafiioneus Cardinalis eruditiffimus laudatur .
Patersc ad vinun fundendum in iacrificiis adhibitae.
Patriarcha Petrus jacobus laudatur .
Pedum paftorale quibus tribui folitum .
Pegafei equi imago cur in fepulcris totics occurrat.
Pegafeus equus Soli facer .

ImmortaHtatis typus .
Perfic prater caelum Solem etiam , Lunam , & Venerem coluere
G>^Vitf>'«>/<* quid .
Phallica faltatio Baccho facra .

Pifiurarum ulus fuper parietes Augufli aevo inccepit.
Pifces ccelefte fignum..

Pifces a Pifcatoribus'Apollini in facrificium oblati.

A Veteribus ad auguria capienda adhibiti.
Pifcinse publicse locus & ufus .
Pluto Jupiter Stygius appellatus .
Pollux Caftori immortalitatem impertitus .
Pons Fabricius quare quatuor a capitibus appellitetur.
Priapo ftatuse rudes erigi folitae.
Priapus apud nonnullos idem cum Sole.
Principia rerum fecundum varias Philofophorum fententias .

Secundum Ariftotelem , 8c Platonem .
Pronubarum circa novas nuptas officium .
Proferpina ex Jove, & Cerere nata,

Juno Stygia appellata, .
Pyramides iEgyptforum quare acuminat».
Pythia Apollinis facerdos unde fic nuncupata ,

Q

R

CL

Uaternarii numeri apud Veteres praftantia
Quadrigae unde di&se.

R

Aphael Urbinas laudatur.
Roma tanquam Dea venerata .
Quomodo reprafsntari foiua„

71-

72.

47-

62.

100.

JOO.

72.

95-
.70.

70.

• »3-

20. 21.

86.
10*.
12.
11.
12.
29.
47-

S°-
10.

12.

12.

12.13.

»5-
iog.
19.

47-
64.

9-

tt.
92.

99
44
38
47

SAcella quid proprie fint.
San6tes Bartolus laudatur .
Sepulcra in viis publicis a Veteribus extrui folita .

Apud Veteres coronari, vinoque afpergi folita.
Necnon floribus ornari . 64. 79

Quem morem aliquando Chriftiani ipfi fuere imitati. 65. 79
Circa ea Judi funebres celebrabantur . 70,
In ea liquores infundebantur . 7^
Super ea defunftorum elogia infculpebantur. 69
Muro circumfepi folita, I0I
Sepulcrum Nafoniorum ubi , & quando inventum . 39
Ovidise ne an Nafoniae familiae proprium fuerit, difseri.
tur .

Ovidiae vindicatur.

In aiienae familise ufum poftea translatum,

Shingis Fabula .

Sphinx ajgyptia quid portendat,

Baccho quoque facra .
Singulares milites , qui fuerint.
Siren eloquentiac fymbolum .
Sirenarum numerus, & natura .

Solis & Lunse fimulacra animarum immortalitatem defignabant. 64
Spinu'a J \ Baptifta Cardinalis laudatur . g
Stngil quid , ac ejus uius in balneis. ^2
Stygium juramentum quanti ponderis apud Veteres. 14.

42
43-43
44
57
9
9

72-73
32
32

Erra varia a variis Gentibus appellata fummaque religione_»

T

J, CUlta
Termae Titi Vefpafiani ubi.

AucTiae ab Trajano , & Hadriano Imperatore.
Thermarum pracgrandis numerus apud Romanos.
Telamones qui .

e&nopopt*, feu Eleufinia in honorem Cereris celebrata.

fd majora , & minora dividuntur ,
Tibiae in vindemiis adhibitae .

Necnon in Bacchanaliis .

Etiam in funeribus .
Tigres , & pantherae Baccho facrae .
Tigridum venatio .
Tri: e is Neptuni (ymbolum .
Triplex aquae qualitas per eum defignata.
Tripus & lyra Ap >llinis fymbola.
Tripus delphicus quare ferpentis corio conte&us.

14.
1.

2.8.
90.
86.
17.

21.

4-

27.

5i-
86.

55- 60.

28.
28.85.

9-

VEftce nomine ignem Graeci, & Romani venerabantur. i?,
Vix fepulcris abundantiores quae . 38.
Viarum Prasfides Mercurius , Apollo , & Diana a Veteribus ha-

37-
105.
}o6.

biti.

Victorii Canonici Mufaeum laudatur.
Unctionum in Kalncis ufus .
Vulcanus pro igne elementari fumptus,
Ux.or lanifica lauaatur,

.10.

1.
92.

13-
?5-
loading ...