Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 3
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0005
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
de Pcenitentia Tyr, & Sidoniomm.

exaggerare fummam iflorum GaliUorum contumaciam, & duriti-
em,quodquidemhic faciat hyperbolicaquadam formulaAxtljsxc.i^. v.
40. qu£ tamen neceffariamnon inferat conditionis cum fuo condttio-
nato eonnexipncm; nam & Luc.ip.Salvator ait, fihifilebunt, Upides
clamabuni, cumtamcn in lapidibus nulla omnino ejfet difpoftio, aut,
potentia, nifiobedientialk\, ut ccjfantibus difcipulis ipftin laudes Chrifli
erupturi fuijfcnt. Quamvis autem r>utctVoetius, hanc refponfio-
nem defendi pofle,aliam tamen arripit, laudatque explicationem Ru-
pertiAbbatisTuitienfis, cjui nonnid externam pcenitentiam, quam
fuiffent acluriTyrii & Sidonii, h.l. intimariftatucrit, indicaverit-
que, ideo illis non fuifle fignatalia divinitiis procurata, tjuia pecniten-
tiam atluri fuijjint ad temporahs tantam pmnas evadendas, & non
aternat. Eftqueha:cfentenria quoque Twjji in diflert. de Icientia
med.p.169. adquem cum VoetioytOYOcat jf. Strangius l.j.de Vol.
DEIcircapecc.p.745.ubilischabentur. Nos potius accedimus dd
eorum fententiam, qui dicunt non intelhgihtc vsram'&'fpiritualem
pcenitentiam Tyriorum,fcd cjusmodi tantum difpcjitionem, & exter-
ftapoenitentittfigna, qut homihi \vyjr.Z convenirepojfunt, qttalis erat
jdchabi, &Nirtivitarum Pcenitentia. Approbat quoque fententi-
arnhanc ?„ Molin<ZHS in Anat. Armin. eamque probat exinde, quia,
Tjrii & Sidonii non pertinuerint ad eletlionem DEI, nunquamqut
converfifint. Eft erg6 Reformatorum fententia duplex, velintelli-
genda efle hscverba in fcnfu hyperbolico, quo dua? res impoftibiles
comparantur inter fe, diciturque alterafore, non quod futura fit,
fed quod facilius futura aut minusimpoflibilis fit, quam altera, ex-
ponente hoc J. Strangio 1. c. vel intimari poenitentiam hypocriti-
cam & extrnam viribus naturalibut prafiabilem ; ad duplex hoc
refpondendi genus confugcre Dominicanos quoque docet Matth.
Borull. tracl;. de fcientia media difp. 6. fect. 2.

II.

Vontificw, quod concernit, provocare folent illi ad prafen-
tem textum circa Doctrinam de Pcenitentia, concedunt quidem,
imo vi confequentis, quam inferunt inde, concedere tenentur, a-
gi h. 1. de vera pcenitentia, fed hoc non contenti ulterius progre-
tiimur, putantque ts ^imnttv notare dolorem extermm, acpoenam

A 2 ex
loading ...