Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 6
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0008
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
V Exercitatio I.

infecuturam eflc referendsm inter impoffibilia, prout impoffibile
cft, ut in fcnfu ftriflo Saul & Jonathan potuerint efle vdociores
aqitilis, Edomitasque nidum fuum poncre inter ftellas; nam per
virtutcs Chrifti accedente prasprimis.docTxina ejus flccticordia, e-
ditis iftis fisuis confirmata & rcborata, aliquem converti pofle,
non fuit resimpoffibilis, imo httnc infincm fa£be funt inter Cho-
razitas & Bethzaiditas, utpereas converterentur; Si autemhi con-
verti potueruht per virtutes iftas, Chriftusque faciendo eas inten-
dit illorum converfionem, cur pro impojfibilt prorfus fit habcnda
converfio Tyriorum oriunda ex iftis virtutibus, videre non licet.
Etfia^a^«/?*»o judice, in fcriptura ad figuras confugiendum non
eft,nifi'id imperet neceffitas, etiam ad hyperbolen logicam h. 1.
deveniendum non eft, quia itidem nulla id imperat neceilltas, non
cfiimper teElum ingredi debcmttt, cumnullo negotio prrjanuam intro-
ire //«t.funtverbaT H anobishacinparte diffentientis, cum aliis
nonnullis ex noftris Dodtoribus.

V.

Contrarium non evincunt raticnes allatas aCamerone, necpo-
tuerunt ea? movere, vcl Voe tium,vel Strangium ad aflenium pra:ben-
dum; de ifto enim hyperbofico fenfu & vulgari loquendi modo,
cpi JanfinioquoqaeinConc. Evano, an-ifit,fcribitille,fedte- expo-
Jitio lonqimrccedit avcrbis r qu<t Ji proprie acccpta commodum fen-
fum habere poffunt, non cFtcjugdk prnprietate yerborum recedamusi
ifte verb exprefse fatetur,quod refponfio illa de hyperbolico fen-
fu verborum Chrifti fibi in tntum non placeat, & quamvis putet,
poffe eandem defendi, contra advcrfariorum infultus, fcribit ta-
men,y? non videre rationem, cjuart in hnc loco Jecjui non pojfimus ex-
plicationem Ruprrti Abbatis Tuiticnfis, qui de pcenitentia fblum
externa boc in loco agi ftatuat. Occurrit autem in difcurfu Ca-
meronis & complicum. i. Manifcfia principii petitio, dicit, ide6
hyperbolen locum hic habcre , quia fententia vcrborum Chriftz
fimplex hxc fit, Tyrios & Sidonios multb minus graviter peccas-
fe, quam Chorazitas & Bethfaiditas, itaque fore, ut& minus
graviter plectantur; At pofito, hanc elfe ftmplicem fententiamver-<
borum Chrifti,adhuc tamen manet quseftio, an iocutio hac fithy p er-

boli-
loading ...